اخبار عراق

تروریسم

 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند
تروریسم
 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند
داعش برای انتقام شکست های خود اردوگاه آوارگان را هدف حمله قرار می دهد
تروریسم
داعش برای انتقام شکست های خود اردوگاه آوارگان را هدف حمله قرار می دهد
استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی
تروریسم
استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی
داعش سربازان در مرخصی را در غرب انبار هدف قرار می دهد
تروریسم
داعش سربازان در مرخصی را در غرب انبار هدف قرار می دهد
پنهان شدن جنگجویان داعش پشتِ کودکان در غرب موصل
تروریسم
پنهان شدن جنگجویان داعش پشتِ کودکان در غرب موصل
انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند
تروریسم
انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند
شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد
تروریسم
شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد
داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد
تروریسم
داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد
ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند
تروریسم
ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند
الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید
تروریسم
الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید