https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=9

×
×

تروریسم

عناصر داعش ماهیت واقعی خود را در شرق سوریه نشان می دهند

عناصر داعش ماهیت واقعی خود را در شرق سوریه نشان می دهند

کشف سرهای بریده در یک گور دسته جمعی در نزدیکی جبهه داعش در سوریه

کشف سرهای بریده در یک گور دسته جمعی در نزدیکی جبهه داعش در سوریه

نبش قبر بزرگترین گور دست جمعی داعش در الرقه آغاز گردید

نبش قبر بزرگترین گور دست جمعی داعش در الرقه آغاز گردید

مساجد تحت کنترل داعش تقدس و شرایط محافظت شده خود را از دست می دهند

مساجد تحت کنترل داعش تقدس و شرایط محافظت شده خود را از دست می دهند

داعش عراقی هایی را که به دنبال جمع کردن قارچ در بیابان هستند هدف قرارمی دهد

داعش عراقی هایی را که به دنبال جمع کردن قارچ در بیابان هستند هدف قرارمی دهد

به عراقی ها تأکید شد تا درمورد مینهای نصب شده داعش محتاط باشند

به عراقی ها تأکید شد تا درمورد مینهای نصب شده داعش محتاط باشند

داعش زنان بمبگذار را به آخرین استحکامات این گروه در سوریه اعزام می کند

داعش زنان بمبگذار را به آخرین استحکامات این گروه در سوریه اعزام می کند

نیروهای دموکراتیک سوریه نزدیک به اتمام نبرد برای بیرون راندن داعش در سوریه هستند

نیروهای دموکراتیک سوریه نزدیک به اتمام نبرد برای بیرون راندن داعش در سوریه هستند

متحدان داعش به نیروهای رژیم سوریه در درعا پیوستند

متحدان داعش به نیروهای رژیم سوریه در درعا پیوستند

نیروهای عراقی پس از کشته شدن سه برادر در صلاح الدین اعضای باقیمانده داعش را تعقیب می کنند

نیروهای عراقی پس از کشته شدن سه برادر در صلاح الدین اعضای باقیمانده داعش را تعقیب می کنند