https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=23

×
×

تروریسم

تنگ تر شدن حلقه محاصره داعش بر بخش هایی از اردوگاه یرموک

تنگ تر شدن حلقه محاصره داعش بر بخش هایی از اردوگاه یرموک

کشف 3 گور دسته جمعی داعش در نزدیکی الحویجه توسط نیروهای عراقی

کشف 3 گور دسته جمعی داعش در نزدیکی الحویجه توسط نیروهای عراقی

عراقی ها می گویند که زندگی تحت حاکمیت داعش یک زندان در هوای آزاد بود

عراقی ها می گویند که زندگی تحت حاکمیت داعش یک زندان در هوای آزاد بود

عناصر داعش با افزایش تلفات و خسارات اراده خود برای نبرد را از دست داده اند

عناصر داعش با افزایش تلفات و خسارات اراده خود برای نبرد را از دست داده اند

تحریر الشام در پی مشروعیت بخشیدن به کنترل ادلب است

تحریر الشام در پی مشروعیت بخشیدن به کنترل ادلب است

داعش مردم راوه را گروگان گرفته است

داعش مردم راوه را گروگان گرفته است

شبه نظامیان داعش در بیابان های انبار خود را در لباس ملبس چوپان مخفی کرده اند

شبه نظامیان داعش در بیابان های انبار خود را در لباس ملبس چوپان مخفی کرده اند

حمله عمدی به غیرنظامیان در مساجد بوسیله طالبان و داعش غیرانسانی است

حمله عمدی به غیرنظامیان در مساجد بوسیله طالبان و داعش غیرانسانی است

داعش برای آخرین مقاومت در انبار از كودكان استفاده می كند

داعش برای آخرین مقاومت در انبار از كودكان استفاده می كند

داعش در آستانۀ شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

داعش در آستانۀ شکست زنان را به جنگ فراخوانده است