https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=5

×
×

تروریسم

رهبر شبه نظامیان عراق به روابط نزدیک خود با ایران می بالد

رهبر شبه نظامیان عراق به روابط نزدیک خود با ایران می بالد

محدودیت های مالی ایران مانع توسعه نفوذ تهران در سوریه شده است

محدودیت های مالی ایران مانع توسعه نفوذ تهران در سوریه شده است

افراط گرایان تلاش های کمک رسانی در شمال غربی سوریه را بی اثر کرده اند

افراط گرایان تلاش های کمک رسانی در شمال غربی سوریه را بی اثر کرده اند

مردم غیرنظامی ادلب می ترسند ویدئوی الجولانی درگیری ها را تشدید کند

مردم غیرنظامی ادلب می ترسند ویدئوی الجولانی درگیری ها را تشدید کند

مجسمه سازان موصل نمادهای محبوب شهر را احیا می‌کنند

مجسمه سازان موصل نمادهای محبوب شهر را احیا می‌کنند

درگیری تحریرالشام با عوامل داعش در ادلب

درگیری تحریرالشام با عوامل داعش در ادلب

پس از پنج سال رئیس داعش برای نخستین بار در یک فیلم ویدئویی به شکست درسوریه اشاره کرد

پس از پنج سال رئیس داعش برای نخستین بار در یک فیلم ویدئویی به شکست درسوریه اشاره کرد

چالش های فراوان یک ماه پس از شکست داعش در سوریه

چالش های فراوان یک ماه پس از شکست داعش در سوریه

نیروهای فرانسوی به مبارزه با داعش در منطقه ادامه می دهند

نیروهای فرانسوی به مبارزه با داعش در منطقه ادامه می دهند

نیروهای عراقی درپی قطع کردن جریان درآمدزایی داعش هستند

نیروهای عراقی درپی قطع کردن جریان درآمدزایی داعش هستند