https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/terrorism?page=24

×
×

تروریسم

حمله عمدی به غیرنظامیان در مساجد بوسیله طالبان و داعش غیرانسانی است

حمله عمدی به غیرنظامیان در مساجد بوسیله طالبان و داعش غیرانسانی است

داعش برای آخرین مقاومت در انبار از كودكان استفاده می كند

داعش برای آخرین مقاومت در انبار از كودكان استفاده می كند

داعش در آستانۀ شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

داعش در آستانۀ شکست زنان را به جنگ فراخوانده است

جنگجوی اسیر شده داعش می گوید که «بازی تمام شد»

جنگجوی اسیر شده داعش می گوید که «بازی تمام شد»

داعش و تحریر الشام در مناطق روستایی حماه با یکدیگر سرشاخ شدند

داعش و تحریر الشام در مناطق روستایی حماه با یکدیگر سرشاخ شدند

ادعاهای دروغین داعش به اعتبار رسانه ای این گروه لطمه زده است

ادعاهای دروغین داعش به اعتبار رسانه ای این گروه لطمه زده است

داعش به غیرنظامیان درحال گریز از دیرالزور دستبرد می زند

داعش به غیرنظامیان درحال گریز از دیرالزور دستبرد می زند

استعمال مواد مخدر در میان پیکارجویان داعش در عراق رواج دارد

استعمال مواد مخدر در میان پیکارجویان داعش در عراق رواج دارد

گریز جنگجویان داعش، اما آنها کجا می روند؟

گریز جنگجویان داعش، اما آنها کجا می روند؟

انشعابات تازه در تحریر الشام در پی استعفای رهبر آن

انشعابات تازه در تحریر الشام در پی استعفای رهبر آن