تروریسم

داعش با حمله به یک بستنی فروشی در بغداد حرمت رمضان را شکست
تروریسم
داعش با حمله به یک بستنی فروشی در بغداد حرمت رمضان را شکست
تاثیر تحریم ها بر جریان درآمد حزب الله
تروریسم
تاثیر تحریم ها بر جریان درآمد حزب الله
داعش مزارع گندم در دیالی را به آتش کشید
تروریسم
داعش مزارع گندم در دیالی را به آتش کشید
مردم عراق به توطئه های داعش برای جذب اعضای جدید بی توجهی می کنند
تروریسم
مردم عراق به توطئه های داعش برای جذب اعضای جدید بی توجهی می کنند
 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند
تروریسم
 فراریان موصل استفاده داعش از ساکنان به عنوان سپر انسانی را بازگو می کنند
داعش برای انتقام شکست های خود اردوگاه آوارگان را هدف حمله قرار می دهد
تروریسم
داعش برای انتقام شکست های خود اردوگاه آوارگان را هدف حمله قرار می دهد
استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی
تروریسم
استفاده داعش از هسته های خواب این گروه در پی کاهش منابع مالی
پنهان شدن جنگجویان داعش پشتِ کودکان در غرب موصل
تروریسم
پنهان شدن جنگجویان داعش پشتِ کودکان در غرب موصل
داعش سربازان در مرخصی را در غرب انبار هدف قرار می دهد
تروریسم
داعش سربازان در مرخصی را در غرب انبار هدف قرار می دهد
انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند
تروریسم
انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند