https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=40

×
×

تروریسم

گریز خانواده ها از گرسنگی و خشونت در الحویجه تحت کنترل داعش

گریز خانواده ها از گرسنگی و خشونت در الحویجه تحت کنترل داعش

بازگشت یک رزمندۀ سوری به زندانی که داعش وی را در آن شکنجه کرده بود

بازگشت یک رزمندۀ سوری به زندانی که داعش وی را در آن شکنجه کرده بود

نیروهای کُرد همدلی مذهبی در شمال سوریه را احیاء می کنند

نیروهای کُرد همدلی مذهبی در شمال سوریه را احیاء می کنند

اقدامات تازه عراق برای مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم

اقدامات تازه عراق برای مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم

خشم گسترده از سلاخی شهروندان مانند گوسفند به دست داعش در ویدئوی عید قربان

خشم گسترده از سلاخی شهروندان مانند گوسفند به دست داعش در ویدئوی عید قربان

نیروهای عراقی یک گورستان متعلق به داعش را در فلوجه کشف کردند

نیروهای عراقی یک گورستان متعلق به داعش را در فلوجه کشف کردند

اعزام کودکان برای انفجارهای انتحاری نشانه ضعف داعش است

اعزام کودکان برای انفجارهای انتحاری نشانه ضعف داعش است

داعش ساکنان الباب را به صورت اتفاقی دستگیر می کند

داعش ساکنان الباب را به صورت اتفاقی دستگیر می کند

نبرد تیم های عراقی برای فرونشاندن آتشی که از سوی داعش در القیاره به پا شده است

نبرد تیم های عراقی برای فرونشاندن آتشی که از سوی داعش در القیاره به پا شده است

تشدید نگرانی ها با افزایش تعداد کودکان آموزش داده شده توسط داعش برای نبرد

تشدید نگرانی ها با افزایش تعداد کودکان آموزش داده شده توسط داعش برای نبرد