https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=35

تروریسم

انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند

انفجارهای کورکورانۀ خودروهای بمبگذاری شده در موصل وجهۀ داعش را بیش از پیش تخریب می کنند

شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد

شهر هیت آزادی از داعش را با رژه نظامی جشن می گیرد

داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد

داعش غیرنظامیان را با وعده «پناهگاه امن» فریب می دهد

ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند

ستیزه جویان فراری داعش عازم فرات علیا می شوند

الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید

الظواهری تلاش دارد تا افراط گرایان را از گروه های رقیب جذب نماید

ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند

ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند

کودکان داعش: نسل جدید بی هویت

کودکان داعش: نسل جدید بی هویت

اختلافات و خصومت فرقه ای داعش را در الرقه به تلاطم درآورده است

اختلافات و خصومت فرقه ای داعش را در الرقه به تلاطم درآورده است

داعش پشت اکثر افراد آسیب پذیر جامعه مخفی می شود

داعش پشت اکثر افراد آسیب پذیر جامعه مخفی می شود

داعش پرداخت خون بها به زنان بیوه جنگجویان خود را متوقف کرد

داعش پرداخت خون بها به زنان بیوه جنگجویان خود را متوقف کرد