اخبار عراق

تروریسم

انتقال تعدادی از خانواده های خارجی مرتبط با داعش به خارج اردوگاه توسط کردهای سوریه
تروریسم
انتقال تعدادی از خانواده های خارجی مرتبط با داعش به خارج اردوگاه توسط کردهای سوریه
ارسال اسلحه توسط ایران به شاخ آفریقا از طریق یمن
تروریسم
ارسال اسلحه توسط ایران به شاخ آفریقا از طریق یمن
یک وزیر: بازداشت یک عضو ارشد داعش توسط ترکیه
تروریسم
یک وزیر: بازداشت یک عضو ارشد داعش توسط ترکیه
بقایای اجساد چندین زن در یک گور دسته جمعی داعش در الرقه پیدا شد
تروریسم
بقایای اجساد چندین زن در یک گور دسته جمعی داعش در الرقه پیدا شد
جامعه شبک های عراق خواستار پاسخگو کردن افراط گرایان شد
تروریسم
جامعه شبک های عراق خواستار پاسخگو کردن افراط گرایان شد
سازمان ملل:‌ محدودیت های ویروسی حملات داعش در بسیاری از کشورها را محدود کرده است
تروریسم
سازمان ملل:‌ محدودیت های ویروسی حملات داعش در بسیاری از کشورها را محدود کرده است
سردرگمی داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های رمزارز تا به امروز
تروریسم
سردرگمی داعش و القاعده پس از بزرگترین توقیف حساب های رمزارز تا به امروز
قتل یک فعال مدنی بصره را تکان داد و معترضین خواستار پاسخگویی هستند
تروریسم
قتل یک فعال مدنی بصره را تکان داد و معترضین خواستار پاسخگویی هستند
زنان داعشی الهول در داخل اردوگاه از طریق اینترنت تقاضای پول می کنند
تروریسم
زنان داعشی الهول در داخل اردوگاه از طریق اینترنت تقاضای پول می کنند
شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران از پوشش بسیج مردمی عراق برای اجرای حملات موشکی سوء استفاده می کنند
تروریسم
شبه نظامیان عراقی تحت حمایت ایران از پوشش بسیج مردمی عراق برای اجرای حملات موشکی سوء استفاده می کنند