تروریسم

موج بمباران ادلب تحریر الشام را هدف قرار داده است
تروریسم
موج بمباران ادلب تحریر الشام را هدف قرار داده است
نیروهای عراقی به حلقه داخلی البغدادی نفوذ کردند
تروریسم
نیروهای عراقی به حلقه داخلی البغدادی نفوذ کردند
هدف از مرکز بازپروری سوریه، تربیت «شیربچه های خلافت» است
تروریسم
هدف از مرکز بازپروری سوریه، تربیت «شیربچه های خلافت» است
زندگی عادی برای سوری های آواره شده توسط داعش یک رویای دور است
تروریسم
زندگی عادی برای سوری های آواره شده توسط داعش یک رویای دور است
انتقال پیکرهای ناشناس از غرب موصل
تروریسم
انتقال پیکرهای ناشناس از غرب موصل
نگرانی از ائتلاف جدیدی از افراط گرایان در ادلب
تروریسم
نگرانی از ائتلاف جدیدی از افراط گرایان در ادلب
بقایای داعش از معدود رهبران باقیمانده پیروی می کنند
تروریسم
بقایای داعش از معدود رهبران باقیمانده پیروی می کنند
هواپیماهای جنگنده عراقی هدفهای داعش در سوریه را هدف قرار دادند
تروریسم
هواپیماهای جنگنده عراقی هدفهای داعش در سوریه را هدف قرار دادند
عراق برای بازپروری زندانیان اقدام می کند
تروریسم
عراق برای بازپروری زندانیان اقدام می کند
ترس از حملات هوایی داعش را در سرتاسر افغانستان آشفته کرده است
تروریسم
ترس از حملات هوایی داعش را در سرتاسر افغانستان آشفته کرده است