تروریسم

با از میان رفتن قلمرو داعش، جستجو برای یافتن ایزدیهای مفقود الاثر گسترش یافت
تروریسم
با از میان رفتن قلمرو داعش، جستجو برای یافتن ایزدیهای مفقود الاثر گسترش یافت
ساکنین القائم داعش را به «بازداشت به زور» پسرانشان متهم کردند
تروریسم
ساکنین القائم داعش را به «بازداشت به زور» پسرانشان متهم کردند
تحریر الشام پلیس «حسبه» را دوباره به ادلب آورد
تروریسم
تحریر الشام پلیس «حسبه» را دوباره به ادلب آورد
ائتلاف بین المللی: داعش 95 درصد از «خلافت» خود را از دست داده است
تروریسم
ائتلاف بین المللی: داعش 95 درصد از «خلافت» خود را از دست داده است
تحریر الشام به سوی معترضان غیرنظامی شلیک کرد
تروریسم
تحریر الشام به سوی معترضان غیرنظامی شلیک کرد
تنگ تر شدن حلقه محاصره داعش بر بخش هایی از اردوگاه یرموک
تروریسم
تنگ تر شدن حلقه محاصره داعش بر بخش هایی از اردوگاه یرموک
کشف 3 گور دسته جمعی داعش در نزدیکی الحویجه توسط نیروهای عراقی
تروریسم
کشف 3 گور دسته جمعی داعش در نزدیکی الحویجه توسط نیروهای عراقی
عراقی ها می گویند که زندگی تحت حاکمیت داعش یک زندان در هوای آزاد بود
تروریسم
عراقی ها می گویند که زندگی تحت حاکمیت داعش یک زندان در هوای آزاد بود
تحریر الشام در پی مشروعیت بخشیدن به کنترل ادلب است
تروریسم
تحریر الشام در پی مشروعیت بخشیدن به کنترل ادلب است
عناصر داعش با افزایش تلفات و خسارات اراده خود برای نبرد را از دست داده اند
تروریسم
عناصر داعش با افزایش تلفات و خسارات اراده خود برای نبرد را از دست داده اند