اخبار عراق

تروریسم

تشدید نگرانی ها با افزایش تعداد کودکان آموزش داده شده توسط داعش برای نبرد
تروریسم
تشدید نگرانی ها با افزایش تعداد کودکان آموزش داده شده توسط داعش برای نبرد
نبرد تیم های عراقی برای فرونشاندن آتشی که از سوی داعش در القیاره به پا شده است
تروریسم
نبرد تیم های عراقی برای فرونشاندن آتشی که از سوی داعش در القیاره به پا شده است
گورهای دست جمعی عمق جنایت داعش را اثبات می کند
تروریسم
گورهای دست جمعی عمق جنایت داعش را اثبات می کند
خانواده های ستیزه جویان داعش از بازگشت به صلاح الدین منع می شوند
تروریسم
خانواده های ستیزه جویان داعش از بازگشت به صلاح الدین منع می شوند
با نزدیك شدن نیروها، داعش در فرودگاه موصل خرابكاری می كند
تروریسم
با نزدیك شدن نیروها، داعش در فرودگاه موصل خرابكاری می كند
داعش از سلاحهای شیمیایی برای جلوگیری از پیشرفت نیروهای عراقی استفاده می کند
تروریسم
داعش از سلاحهای شیمیایی برای جلوگیری از پیشرفت نیروهای عراقی استفاده می کند
تنگ شدن حلقه محاصره دور داعش در القائم
تروریسم
تنگ شدن حلقه محاصره دور داعش در القائم
گروه های مین روبی برای پاکسازی منبج تلاش می کنند
تروریسم
گروه های مین روبی برای پاکسازی منبج تلاش می کنند
داعش کنترل آخرین منطقۀ غنی نفتی خودش را در عراق از دست داد
تروریسم
داعش کنترل آخرین منطقۀ غنی نفتی خودش را در عراق از دست داد
داعش در مقابل ساکنان موصل از غذا به عنوان سلاح استفاده می کند
تروریسم
داعش در مقابل ساکنان موصل از غذا به عنوان سلاح استفاده می کند