https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=4

×
×

تروریسم

یک مقام آمریکایی: داعش احتمالا از بودجه غیرمتمرکز استفاده می کند

یک مقام آمریکایی: داعش احتمالا از بودجه غیرمتمرکز استفاده می کند

یک شاخص: حتی با کاهش مرگ و میر، کشورهای بیشتری تحت تأثیر تروریسم قرار دارند

یک شاخص: حتی با کاهش مرگ و میر، کشورهای بیشتری تحت تأثیر تروریسم قرار دارند

سرکوب شبکه تأمین مالی داعش در سوریه و منطقه از سوی ایالات متحده

سرکوب شبکه تأمین مالی داعش در سوریه و منطقه از سوی ایالات متحده

دهها نفر در مراسم تدفین کشیش کشته شده به دست داعش در شمال شرقی سوریه شرکت کردند

دهها نفر در مراسم تدفین کشیش کشته شده به دست داعش در شمال شرقی سوریه شرکت کردند

ساکنین ادلب از پرداخت زکات زیتون به تحریرالشام خودداری کردند

ساکنین ادلب از پرداخت زکات زیتون به تحریرالشام خودداری کردند

یک مقام آمریکایی: رهبر جدید داعش هیچ کس نیست

یک مقام آمریکایی: رهبر جدید داعش هیچ کس نیست

خواهر البغدادی در شمال سوریه دستگیر شد

خواهر البغدادی در شمال سوریه دستگیر شد

مشاجره ها درتلگرام برسر «مرتدها» آشکار کننده اختلافهای فزاینده در میان داعش- خراسان است

مشاجره ها درتلگرام برسر «مرتدها» آشکار کننده اختلافهای فزاینده در میان داعش- خراسان است

داعش نام جانشین نه چندان سرشناس البغدادی را معرفی کرد

داعش نام جانشین نه چندان سرشناس البغدادی را معرفی کرد

اویغورهای مصیبت زده با فریب عضوگیران افراطی به سوریه آمدند

اویغورهای مصیبت زده با فریب عضوگیران افراطی به سوریه آمدند