https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Terrorism?page=23

تروریسم

تحریر الشام به دولت موقت هشدار داد که دفاترش را در ادلب تعطیل کند

تحریر الشام به دولت موقت هشدار داد که دفاترش را در ادلب تعطیل کند

ناظرین: «خلافت» داعش در سوریه از میان رفته است

ناظرین: «خلافت» داعش در سوریه از میان رفته است

مجازات ساکنین روستاهای ادلب از سوی تحریر الشام به خاطر خودداری از پرداختن مالیات جدید

مجازات ساکنین روستاهای ادلب از سوی تحریر الشام به خاطر خودداری از پرداختن مالیات جدید

داعش دو مرد را که از رها کردن خانه هایشان سرباز زده بودند به قتل رساند

داعش دو مرد را که از رها کردن خانه هایشان سرباز زده بودند به قتل رساند

عناصر تحریرالشام بر اثر انفجار بمبی در ادلب کشته شدند

عناصر تحریرالشام بر اثر انفجار بمبی در ادلب کشته شدند

اختلافهای داخلی ائتلاف گروه تحریر الشام را آشفته کرده است

اختلافهای داخلی ائتلاف گروه تحریر الشام را آشفته کرده است

نیروهای عراقی ذخایر شیمیایی داعش را در غرب انبار پیدا کردند

نیروهای عراقی ذخایر شیمیایی داعش را در غرب انبار پیدا کردند

تحریر الشام امرای القاعده در سوریه را بازداشت می کند

تحریر الشام امرای القاعده در سوریه را بازداشت می کند

سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد

سکوت داعش در مورد قتل عام مصر حتی موجب نکوهش هوادارانش شد

با از میان رفتن قلمرو داعش، جستجو برای یافتن ایزدیهای مفقود الاثر گسترش یافت

با از میان رفتن قلمرو داعش، جستجو برای یافتن ایزدیهای مفقود الاثر گسترش یافت