اخبار عراق
تروریسم

مشاجره ها درتلگرام برسر «مرتدها» آشکار کننده اختلافهای فزاینده در میان داعش- خراسان است

نوشته سلیمان

یک عکس منتشر شده بوسیله «دولت اسلامی» (داعش) در تلگرام گروهی از جنگجویان آن را نشان میدهد که در اطراف یک تلفن هوشمند گرد آمده اند.

یک عکس منتشر شده بوسیله «دولت اسلامی» (داعش) در تلگرام گروهی از جنگجویان آن را نشان میدهد که در اطراف یک تلفن هوشمند گرد آمده اند.

براساس گپ های اخیردرتلگرام که بوسیله سلام تایمز مشاهده شده است اعضای داعش درافغانستان به شکل فزاینده در رسانه های اجتماعی برسراین که چه کسانی را کافر درنظر می گیرند اختلاف نشان می دهند.

این پیامها که از انتشار آنها از روز 20 سپتامبر آغاز شد شکافهایی را درمورد این که آیا سایر گروه های شبه نظامی، دراین مورد خاص تحریک طالبان پاکستان، مرتد هستند یا خیر آشکار کرد.

گروه تحریک طالبان پاکستان از زمان تشکیل آن در دسامبر 2007، با طالبان افغانستان و القاعده ارتباط داشت، که هر دو رقیب داعش هستند و برسر پیروان رقابت داشته و گاهگاهی باهم درگیرشده اند.

درماه اکتبر سال 2018 گروه تحریک طالبان پاکسان یک راهنمای 12 صفحه ای عملیات صادرکرد که شامل بخشی بود که درآن اعضای شعبه داعش خراسان (داعش-ک) را مرتد اعلام کرد.

اعضای داعش درماه اکتبر سال گذشته درحال تیراندازی به سوی مواضع طالبان در افغانستان دیده می شوند. بسیاری از اعضای داعش از اعضای پیشین گروه تحریک طالبان پاکسان هستند.

اعضای داعش درماه اکتبر سال گذشته درحال تیراندازی به سوی مواضع طالبان در افغانستان دیده می شوند. بسیاری از اعضای داعش از اعضای پیشین گروه تحریک طالبان پاکسان هستند.

اعضای داعش را در گپ های اخیرمی توان درحال مشاجره برسر این که آیا اعضای تحریک طالبان پاکستان کافر هستند یا خیر مشاهده کرد.

«محمد بن قاسم» کاربرکانال داعش-خراسان درتلاش برای فرونشاندن مشاجره ها بعدا مقاله ای را درهشدار به پیروان منتشرکرد مبنی براین که اعضای تحریک طالبان پاکستان درواقع مرتد هستند.

دراین مقاله پرسیده شد: «طالبان مرتد پاکستان...مجاهدین محترم [داعش] را کافران و خوارج می نامند، بنابراین تفاوت میان طالبان افغان و خودشان (تحریک طالبان پاکستان) چیست؟»

«من از اعضای [داعش] می خواهم هدف اصلی را فراموش نکنند و اجازه ندهند که این منافقین در دلهای شما شک بوجود بیاورند و خدای ناکرده شما را گمراه کنند.»

و دستور می دهد: «تنها چیزی که باید انجام دهید ترک این کانالها است. به سایر مسلمانان از چنین دسیسه ای اطلاع بدهید و هرگز درمورد مسائلی که درآنها گفته می شود گفت و گو نکنید.»

کاربران درگروه داعش-خراسان در تلگرام هم به شکل معمول درمورد حضور «جاسوسان» در کانالها و گروه ها بحث کرده و این حقیقت را آشکارمی کند که مدیران داعش در اینکه بدانند به چه کسانی اعتماد کنند مشکل دارند.

اختلافها در داعش-خراسان

امین الله شارق یک تحلیلگر سیاسی در کابل گفت: «رهبران داعش سعی دارند تا اعضایشان را با یکدیگر نگاه دارند و نشان دهند که آنها متحد هستند اما اختلاف نظرهایشان در باره اعلام طالبان پاکستان به عنوان کافران و تفسیرهای متفاوت آنها از اسلام نشان می دهد که درمیان جنگجویان داعش اخلافهای درونی بوجود آمده است.»

ابوبکر البغدانی رهبر داعش در روز 27 اکتبر کشته شد در یک عملیات ویژه ایالات متحده در سوریه.

شارق گفت: «این که آنها یکدیگر را کافر می خوانند نشان می دهد که دراین گروه عداوت ایجاد شده است. علاوه برآن، افزایش عملیات هوایی و زمینی هم شاید اختلافها را درمیان جنگجویان داعش بیشتر کرده باشد.»

اکبر جان پولاد یک تحلیلگرامورسیاسی در کابل گفت: «بعضی از گزارشها و شواهد نشان می دهد که شماری از افغانها که با داعش بیعت کرده بودند به دلیل روشهای بی نهایت وحشیانه از آنها جدا شدند.»

اوbگفت: «درگذشته تصورمی شد که جنگجویان داعش دریک گروه تحت رهبریت متحد سازمان یافته اند اما موضع گیری متضاد اعضای این گروه آشکار کرد که آنها تحت یک رهبریت واحد نیستند.»

پولان افزود: «اختلافها در میان سایر اعضای نشان دهنده آغاز یک شکاف دردرون این گروه است.»

به گفته نعمت الله کاریاب یکی از نمایندگان استان کونار در جرگه ولسی (مجلس پایین پارلمان) که در گذشته با رهبران داعش درخلال دوره اش به عنوان خبرنگار سخن گفته بود این ناسازگاری از مبدا اعضای داعش-خراسان ناشی می شود.

به گفته مقامهای ایالات متحده درحدود 70 درصد از اعضای داعش درافغانستان از اعضای پیشین تحریک طالبان پاکستان هستند که پس از بیرون رانده شدن از پاکستان براثر تعقیب و سرکوبی به این گروه پیوستند.

کاریاب گفت: «شماری از اعضای داعش براین اصرارداشتند که رهبریت داعش درافغانستان به طالبان پاکستان داده شود اما زمانی که جنگجویان داعش ازعراق، سوریه، [جاهای دیگر] خاورمیانه و چچن به افغانستان آمدند، با این نظرمخالفت کردند و این زمانی بود که ظاهر شدن شکاف درمیان اعضای داعش آغازشد.»

او گفت: «اکثر جنگجویان و فرماندهان داعش که در افغانستان فعالیت می کند اهل مناطق ارکازی، بجاور، مهمند و وزیرستان هستند» که به کمربند قبایل پاکستانی اشاره داشت.

کاریاب گفت: «فکرمی کنم که داعش طالبان پاکستانی را به دلیل همفکری آنها [تی تی پی] برای طالبان افغان کافر می خواند همانگونه که می بینیم داعش و طالبان [افغان] به شکل فعال بایکدیگر می جنگند.»

نقض اصول داعش

درمتن گپ روز 20 سپتامبر همچنین دیده می شود که اعضای داعش-خراسان مقررات این گروه را برای گفت و گو درمورد تلفات میدان نبرد و همرسانی محتوای غیرمجاز نقض می کنند.

عزیز استانکزای یک تحلیلگرامور نظامی و سیاسی در کابل گفت: «براساس روش و اصول داعش، اعضای این گروه اجازه ندارند تا موضع گرفته ودیدگاه های خودشان را دررسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، تلگرام و سایرآنها ابرازکنند. برچسب زدن یکدیگر یا سایر گروه ها به عنوان کافر و انتشار عکسهای غیررسمی در صفحه های رسمی نشان دهنده عدم وجود اتحاد و انضباط درمیان اعضای داعش است.»

استانکزای گفت: «انتشار مطلب درمورد شمار تلفات دراعضای داعش درصفحات شخصی و ابراز عقیده در مورد تلفاتشان درمیدانهای نبرد از موارد نقض اصول داعش است.»

امجد حسین، یک پژوهشگر مستقر درکراچی که بر فعالیتهای گروه های شبه نظامی در رسانه های دیجیتال نظارت دارد گفت: «تعقیب وسرکوبی بوسیله سازمانهای اجرای قانون در افغانستان و پاکستان به شکل عمده داعش-خراسان را ضعیف کرده است و پس از کشته شدن برترین فرماندهان آن، حامیان این گروه مأیوس شده اند و ناامیدی خودشان را در رسانه های اجتماعی و خدمات پیام رسانی فوری مانند تلگرام نشان می دهند.»

حسین گفت:« داعش-خراسان به روشنی ناقض روش سختگیرانه این گروه است در مورد عدم گفت و گو پیرامون اختلافهای داخلی به شکل علنی، زمانی که سایرحامیان را کافراعلام می کنند.»

او افزود: «به نظر می رسد که داعش-خراسان نزدیک متلاشی شدن در منطقه است و این ممکن است که اختلافهای داخلی درمیان حامیان آن دررسانه های اجتماعی درمیدان آغاز شود.»

مسئولان افغانی می گویند که داعش در افغانستان با شکستهای متعددی رو به رو شد و این گروه تروریستی نمی تواند به صورت مستقیم با نیروهای امنیتی مقابله کند.

فواد امان یکی از معاونان سخنگو برای وزات دفاع گفت: «داعش برخلاف چند سال پیش درهم شکسته است... و این گروه حتی دروضعیتی نیست که یک سال پیش داشت».

او گفت: «با گذشت هرروز برمیزان حمله ها و فشار برآنها افزوده می شود و درست درچند ماه اخیر صدها تن از جنگجویان داعش بوسیله نیروهای امنیتی نابود شدند.»

[زیا الرحمان از کراچی درنگارش این گزارش کمک کرد.]

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500