اخبار عراق

تروریسم

کشته شدن الظواهری سرآغاز کشمکش بر سر جانشینی او در درون القاعده
تروریسم
کشته شدن الظواهری سرآغاز کشمکش بر سر جانشینی او در درون القاعده
کشته شدن الظواهری، رهبر القاعده، در «خانۀ امن» کابل توسط آمریکا
تروریسم
کشته شدن الظواهری، رهبر القاعده، در «خانۀ امن» کابل توسط آمریکا
تشویق بازگشت‌کنندگان به قلمون سوریه توسط حزب‌الله به کشت حشیش
تروریسم
تشویق بازگشت‌کنندگان به قلمون سوریه توسط حزب‌الله به کشت حشیش
«کاهش چشمگیر» فعالیت‌های تروریستی داعش پس از کشته‌شدن سرکردۀ آن در سوریه
تروریسم
«کاهش چشمگیر» فعالیت‌های تروریستی داعش پس از کشته‌شدن سرکردۀ آن در سوریه
آماده‌باش نیروهای عراقی برای جلوگیری از افزایش حملات داعش
تروریسم
آماده‌باش نیروهای عراقی برای جلوگیری از افزایش حملات داعش
گسترش نفوذ ایران در سوریه در پی معطوف شدن توجه روسیه به اوکراین
تروریسم
گسترش نفوذ ایران در سوریه در پی معطوف شدن توجه روسیه به اوکراین
انتصاب رهبری ناشناخته توسط داعش به دلیل وجود گزینه‌ هایی اندک برای عالی‌ ترین منصب آن
تروریسم
انتصاب رهبری ناشناخته توسط داعش به دلیل وجود گزینه‌ هایی اندک برای عالی‌ ترین منصب آن
جذب جوانان شمال لبنان به داعش به دلیل فروپاشی اقتصادی آن کشور
تروریسم
جذب جوانان شمال لبنان به داعش به دلیل فروپاشی اقتصادی آن کشور
مخفی شدن سرکرده داعش دور از چشم گروه رقیبش تحریر شام
تروریسم
مخفی شدن سرکرده داعش دور از چشم گروه رقیبش تحریر شام
کاهش تعداد حملات داعش در سال ١٤٠٠ و هشدار الازهر نسبت به استراتژی «پهپادی» این گروه
تروریسم
کاهش تعداد حملات داعش در سال ١٤٠٠ و هشدار الازهر نسبت به استراتژی «پهپادی» این گروه