اخبار عراق

حقوق بشر

درخواست کنشگران از روس ها برای اذعان کردن به نقض حقوق بشر در سوریه
حقوق بشر
درخواست کنشگران از روس ها برای اذعان کردن به نقض حقوق بشر در سوریه
درخواست از دولت‌ های خارجی برای بازپس گیری شهروندان خود از اردوگاه الهول سوریه
حقوق بشر
درخواست از دولت‌ های خارجی برای بازپس گیری شهروندان خود از اردوگاه الهول سوریه
شکایت گروه های مدافع حقوق بشر از مزدوران روسی به دلیل قتل یک شهروند سوری
حقوق بشر
شکایت گروه های مدافع حقوق بشر از مزدوران روسی به دلیل قتل یک شهروند سوری
ترور و ارعاب: لگدکوب شدن عراق توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران
حقوق بشر
ترور و ارعاب: لگدکوب شدن عراق توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران
جزئیات یک دهه «رنج غیر قابل تصور» زندانیان سوری در گزارش سازمان ملل
حقوق بشر
جزئیات یک دهه «رنج غیر قابل تصور» زندانیان سوری در گزارش سازمان ملل
تجاوز و سوء استفاده در شین ‌جیانگ و «نمونه ‌های درخشان» پیشرفت از نظر چین
حقوق بشر
تجاوز و سوء استفاده در شین ‌جیانگ و «نمونه ‌های درخشان» پیشرفت از نظر چین
روایت زنان مسلمان از کارزار تجاوز سازمان یافته در شین جیانگ توسط چین
حقوق بشر
روایت زنان مسلمان از کارزار تجاوز سازمان یافته در شین جیانگ توسط چین
رد ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد «وحدت مسلمانان» توسط جامعه اهل سنت ايران
حقوق بشر
رد ادعاهای جمهوری اسلامی در مورد «وحدت مسلمانان» توسط جامعه اهل سنت ايران
مراسم خاکسپاری دسته ‌جمعی ایزدیان قربانی داعش در سنجار
حقوق بشر
مراسم خاکسپاری دسته ‌جمعی ایزدیان قربانی داعش در سنجار
تلاش روسیه و چین برای بهره برداری از اختلافات انتخاباتی در آمریکا به منظور توجیه کردن سرکوب مردم خودشان
حقوق بشر
تلاش روسیه و چین برای بهره برداری از اختلافات انتخاباتی در آمریکا به منظور توجیه کردن سرکوب مردم خودشان