اخبار عراق

حقوق بشر

سرکوب معترضانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند توسط ایران
حقوق بشر
سرکوب معترضانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند توسط ایران
رمزگشایی راهبرد واکسیناسیون ایران: انکار، فریب، بی صداقتی
حقوق بشر
رمزگشایی راهبرد واکسیناسیون ایران: انکار، فریب، بی صداقتی
تأیید مرگ چهل و دو هزار انسان دیگر زیر شکنجه‌ های رژیم سوریه طبق آخرین آمار تلفات جنگ
حقوق بشر
تأیید مرگ چهل و دو هزار انسان دیگر زیر شکنجه‌ های رژیم سوریه طبق آخرین آمار تلفات جنگ
دستگیری بیش از هزار امام جماعت در چین هم زمان با سرکوب اسلام در شین جیانگ
حقوق بشر
دستگیری بیش از هزار امام جماعت در چین هم زمان با سرکوب اسلام در شین جیانگ
تشریح جزئیات کارزار چین برای عقیم کردن زنان مسلمان در شین جیانگ
حقوق بشر
تشریح جزئیات کارزار چین برای عقیم کردن زنان مسلمان در شین جیانگ
پناهندگان می گویند بحران مالی لبنان در ماه رمضان «کمر ما را شکسته است»
حقوق بشر
پناهندگان می گویند بحران مالی لبنان در ماه رمضان «کمر ما را شکسته است»
درخواست کنشگران از روس ها برای اذعان کردن به نقض حقوق بشر در سوریه
حقوق بشر
درخواست کنشگران از روس ها برای اذعان کردن به نقض حقوق بشر در سوریه
درخواست از دولت‌ های خارجی برای بازپس گیری شهروندان خود از اردوگاه الهول سوریه
حقوق بشر
درخواست از دولت‌ های خارجی برای بازپس گیری شهروندان خود از اردوگاه الهول سوریه
شکایت گروه های مدافع حقوق بشر از مزدوران روسی به دلیل قتل یک شهروند سوری
حقوق بشر
شکایت گروه های مدافع حقوق بشر از مزدوران روسی به دلیل قتل یک شهروند سوری
ترور و ارعاب: لگدکوب شدن عراق توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران
حقوق بشر
ترور و ارعاب: لگدکوب شدن عراق توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران