اخبار عراق

حقوق بشر

تداوم مرگ ناشی از شکنجه در زندان‌های رژیم سوریه
حقوق بشر
تداوم مرگ ناشی از شکنجه در زندان‌های رژیم سوریه
ژنرال آمریکایی: بازگرداندن موفقیت‌آمیز افراد به کشورشان کلید پایان دادن به افراط‌گرایی و تیره‌روزی‌ها در الهول
حقوق بشر
ژنرال آمریکایی: بازگرداندن موفقیت‌آمیز افراد به کشورشان کلید پایان دادن به افراط‌گرایی و تیره‌روزی‌ها در الهول
تلاش خانواده‌های مهاجران سوری غرق‌شده در سواحل الجزایر برای بازگرداندن بازماندگان به میهن
حقوق بشر
تلاش خانواده‌های مهاجران سوری غرق‌شده در سواحل الجزایر برای بازگرداندن بازماندگان به میهن
کشف اجساد دختران مصری در اردوگاه الهول سوریه هم‌زمان با افزایش تلاش‌ها برای بازگشت افراد به کشورهایشان
حقوق بشر
کشف اجساد دختران مصری در اردوگاه الهول سوریه هم‌زمان با افزایش تلاش‌ها برای بازگشت افراد به کشورهایشان
گروه‌های حقوق بشری: حکومت ایران پیکر بیجان یک زندانی بلوچ را به دار آویخت
حقوق بشر
گروه‌های حقوق بشری: حکومت ایران پیکر بیجان یک زندانی بلوچ را به دار آویخت
حراج اراضی کشاورزی مصادره شده در ادلب توسط رژیم سوریه
حقوق بشر
حراج اراضی کشاورزی مصادره شده در ادلب توسط رژیم سوریه
افزایش امیدواری عراق به تعطیلی دائمی اردوگاه الهول
حقوق بشر
افزایش امیدواری عراق به تعطیلی دائمی اردوگاه الهول
سوزاندن اجساد قربانیان توسط ارتش سوریه برای پنهان کردن هویت آنها و از بین بردن شواهد جنایات رژیم
حقوق بشر
سوزاندن اجساد قربانیان توسط ارتش سوریه برای پنهان کردن هویت آنها و از بین بردن شواهد جنایات رژیم
تشدید حملات روسیه به اهداف کشاورزی و غیرنظامی در ادلب
حقوق بشر
تشدید حملات روسیه به اهداف کشاورزی و غیرنظامی در ادلب
اقدامات سوءاستفاده‌گرانه «قهرمانان» مورد حمایت کرملین در سوریه و ورای آن
حقوق بشر
اقدامات سوءاستفاده‌گرانه «قهرمانان» مورد حمایت کرملین در سوریه و ورای آن