اخبار عراق

حقوق بشر

دفن دور از وطن یک پناهجوی نوجوان فراری از جنگ سوریه در مرز لهستان و بلاروس
حقوق بشر
دفن دور از وطن یک پناهجوی نوجوان فراری از جنگ سوریه در مرز لهستان و بلاروس
تبدیل شدن مهاجران مستأصل در بلاروس به مهره های ژئوپلتیکی روسیه
حقوق بشر
تبدیل شدن مهاجران مستأصل در بلاروس به مهره های ژئوپلتیکی روسیه
به تصویر کشیده شدن فقر ایران و ثروت رهبر در کنار هم در کاریکاتور «دست سرخ» منتشره در روزنامه تعطیل شده
حقوق بشر
به تصویر کشیده شدن فقر ایران و ثروت رهبر در کنار هم در کاریکاتور «دست سرخ» منتشره در روزنامه تعطیل شده
هشدار سازمان‌های حقوق بشری درباره روش‌های «وحشتناک» سوءاستفاده در زندان‌های ایران
حقوق بشر
هشدار سازمان‌های حقوق بشری درباره روش‌های «وحشتناک» سوءاستفاده در زندان‌های ایران
خواسته ده‌ها کشور از چین برای پایان دادن به اقدامات وحشتبارش علیه مسلمانان در سین‌کیانگ
حقوق بشر
خواسته ده‌ها کشور از چین برای پایان دادن به اقدامات وحشتبارش علیه مسلمانان در سین‌کیانگ
بنا به گزارش‌ها شکنجه، بدرفتاری و دستگیری‌های خودسرانه در انتظار بازگشتجویان سوری
حقوق بشر
بنا به گزارش‌ها شکنجه، بدرفتاری و دستگیری‌های خودسرانه در انتظار بازگشتجویان سوری
حذف گنبدهای مساجد و الهیات اسلامی با اجرای طرح «چینی کردن» چین
حقوق بشر
حذف گنبدهای مساجد و الهیات اسلامی با اجرای طرح «چینی کردن» چین
سرکوب معترضانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند توسط ایران
حقوق بشر
سرکوب معترضانی که خواهان حقوق اولیه خود هستند توسط ایران
رمزگشایی راهبرد واکسیناسیون ایران: انکار، فریب، بی صداقتی
حقوق بشر
رمزگشایی راهبرد واکسیناسیون ایران: انکار، فریب، بی صداقتی
تأیید مرگ چهل و دو هزار انسان دیگر زیر شکنجه‌ های رژیم سوریه طبق آخرین آمار تلفات جنگ
حقوق بشر
تأیید مرگ چهل و دو هزار انسان دیگر زیر شکنجه‌ های رژیم سوریه طبق آخرین آمار تلفات جنگ