اخبار عراق

حقوق بشر

پاک‌سازی هسته‌های داعش از اردوگاهی در سوریه پس از یک عملیات گسترده امنیتی
حقوق بشر
پاک‌سازی هسته‌های داعش از اردوگاهی در سوریه پس از یک عملیات گسترده امنیتی
توسل رژیم ایران به خشونت وحشیانه برای سرکوب اعتراضات روزافزون
حقوق بشر
توسل رژیم ایران به خشونت وحشیانه برای سرکوب اعتراضات روزافزون
وحشت «اتاق‌های نمک» زندان صیدنایا در دل زندانیان سوری سابق
حقوق بشر
وحشت «اتاق‌های نمک» زندان صیدنایا در دل زندانیان سوری سابق
گزارش سازمان ملل متحد: چین مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر در شین‌جیانگ است
حقوق بشر
گزارش سازمان ملل متحد: چین مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر در شین‌جیانگ است
اعتراض کارگران بخش نفت ایران به شرایط وخیم و انتصابات سیاسی
حقوق بشر
اعتراض کارگران بخش نفت ایران به شرایط وخیم و انتصابات سیاسی
همسران و زنان بیوۀ مردان زندانی سوری آزادی بیشتری از شوهران‌ خود ندارند
حقوق بشر
همسران و زنان بیوۀ مردان زندانی سوری آزادی بیشتری از شوهران‌ خود ندارند
دفاع مدیر دیده‌بان حقوق بشر از سیاست سختگیرانه علیه روسیه و چین: «شرم بر آنها»
حقوق بشر
دفاع مدیر دیده‌بان حقوق بشر از سیاست سختگیرانه علیه روسیه و چین: «شرم بر آنها»
سوگواری یک خانوادۀ سوری بر کشته‌شدن ٤ خواهر و برادر در اثر حملۀ هوایی روسیه
حقوق بشر
سوگواری یک خانوادۀ سوری بر کشته‌شدن ٤ خواهر و برادر در اثر حملۀ هوایی روسیه
حملات «دو‌مرحله‌ای»: روش سوریه و روسیه برای تشدید وحشت و تلفات غیرنظامی
حقوق بشر
حملات «دو‌مرحله‌ای»: روش سوریه و روسیه برای تشدید وحشت و تلفات غیرنظامی
روایت سوری‌ها از شکنجه، تجاوز جنسی و بازداشت خود به‌دست سپاه پاسداران و حزب‌الله
حقوق بشر
روایت سوری‌ها از شکنجه، تجاوز جنسی و بازداشت خود به‌دست سپاه پاسداران و حزب‌الله