حقوق بشر

گزارش سازمان ملل در مورد جنایات ادلب «یک پیروزی برای بشریت» است
حقوق بشر
گزارش سازمان ملل در مورد جنایات ادلب «یک پیروزی برای بشریت» است
صدها تن سوری از اردوگاه الهول مرخص شدند
حقوق بشر
صدها تن سوری از اردوگاه الهول مرخص شدند
عراق بودجه‌ ای را برای کمک به فقرا و آوارگان اختصاص می ‌دهد
حقوق بشر
عراق بودجه‌ ای را برای کمک به فقرا و آوارگان اختصاص می ‌دهد
تلاش سازمان‌های دولتی و بین‌المللی برای بازگرداندن آوارگان عراقی به شهرهای خود
حقوق بشر
تلاش سازمان‌های دولتی و بین‌المللی برای بازگرداندن آوارگان عراقی به شهرهای خود
نگرانی سوری ها در باره قطع کمکهای میان مرزی توسط روسیه
حقوق بشر
نگرانی سوری ها در باره قطع کمکهای میان مرزی توسط روسیه
پس از «آشتی»: سرکوب آرام حکومت سوریه
حقوق بشر
پس از «آشتی»: سرکوب آرام حکومت سوریه
تعهد ۶/۹ میلیارد یورو کمک در کنفرانس اهداکنندگان به سوریه
حقوق بشر
تعهد ۶/۹ میلیارد یورو کمک در کنفرانس اهداکنندگان به سوریه
عدم دسترسی ساکنان الركبان به امکانات ابتدایی پزشکی
حقوق بشر
عدم دسترسی ساکنان الركبان به امکانات ابتدایی پزشکی
افسران اطلاعاتی سابق سوریه در آلمان به اتهام شکنجه محاکمه می شوند
حقوق بشر
افسران اطلاعاتی سابق سوریه در آلمان به اتهام شکنجه محاکمه می شوند
در نشست سازمان ملل، سوریه بخاطر سلاحهای شیمیایی محکوم شد
حقوق بشر
در نشست سازمان ملل، سوریه بخاطر سلاحهای شیمیایی محکوم شد