https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Human_Rights

×
×

حقوق بشر

ده ها خانواده از اردوگاه الهول آزاد شدند

ده ها خانواده از اردوگاه الهول آزاد شدند

فلسطینی های غزه بهای دخالت ایران را می پردازند

فلسطینی های غزه بهای دخالت ایران را می پردازند

دهها نفر بخاطر حملات رژیم سوریه به ادلب کشته شدند

دهها نفر بخاطر حملات رژیم سوریه به ادلب کشته شدند

دستگیری دهها کودک از سوی رژیم سوریه در مناطق روستایی دمشق

دستگیری دهها کودک از سوی رژیم سوریه در مناطق روستایی دمشق

حکومت سوریه دارایی های نقدی و اموال مردم را توقیف می کند

حکومت سوریه دارایی های نقدی و اموال مردم را توقیف می کند

سازمان ملل گفت «هیچ طرح دومی» برای سیستم کمک رسانی در مرز سوریه وجود ندارد

سازمان ملل گفت «هیچ طرح دومی» برای سیستم کمک رسانی در مرز سوریه وجود ندارد

سوریهای آواره شده سال نو را در زندان متروکه آغاز کردند

سوریهای آواره شده سال نو را در زندان متروکه آغاز کردند

اتحادیه اروپا: رژیم سوریه باید «تشدید خشونتها» را متوقف کند

اتحادیه اروپا: رژیم سوریه باید «تشدید خشونتها» را متوقف کند

در  ادلب سوریه 8 تن براثرحمله هوایی کشته شدند درحالی که ترکیه و فرانسه برکاهش تنش تأکید می کنند

در ادلب سوریه 8 تن براثرحمله هوایی کشته شدند درحالی که ترکیه و فرانسه برکاهش تنش تأکید می کنند

سازمان ملل خواستار «کاهش تنشها » در شمال غربی سوریه شد

سازمان ملل خواستار «کاهش تنشها » در شمال غربی سوریه شد