اخبار عراق

حقوق بشر

کودکان آوارۀ سوری متحمل دشوارترین تأثیرات روانی و جسمی جنگ
حقوق بشر
کودکان آوارۀ سوری متحمل دشوارترین تأثیرات روانی و جسمی جنگ
تعهد اهداکنندگان به کمک ۶/۷ میلیارد دلاری به سوریه در سایۀ جنگ اوکراین
حقوق بشر
تعهد اهداکنندگان به کمک ۶/۷ میلیارد دلاری به سوریه در سایۀ جنگ اوکراین
تلاش عراق برای پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ با بهره از کمک های بین المللی
حقوق بشر
تلاش عراق برای پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ با بهره از کمک های بین المللی
کلاه‌سفیدهای سوریه برای نیروهای امدادی اوکراین فیلم آموزش کمک‌های اولیه تهیه می‌کنند
حقوق بشر
کلاه‌سفیدهای سوریه برای نیروهای امدادی اوکراین فیلم آموزش کمک‌های اولیه تهیه می‌کنند
تاریکی، اردوگاه‌های پناهجویان سوری در دره بقاع لبنان را پوشانده است
حقوق بشر
تاریکی، اردوگاه‌های پناهجویان سوری در دره بقاع لبنان را پوشانده است
فروش اعضای بدن، راهی غم انگیز برای بقا در بحبوجه مشکلات اقتصادی ایران
حقوق بشر
فروش اعضای بدن، راهی غم انگیز برای بقا در بحبوجه مشکلات اقتصادی ایران
سقوط محبوبیت روسیه در سوریه در پی کاهش عرضه گندم
حقوق بشر
سقوط محبوبیت روسیه در سوریه در پی کاهش عرضه گندم
هشدار سازمان‌ های امدادی مبنی بر احتمال وقوع قحطی در یمن در اثر بحران اوکراین
حقوق بشر
هشدار سازمان‌ های امدادی مبنی بر احتمال وقوع قحطی در یمن در اثر بحران اوکراین
یادآوری «راهبرد جنایات جنگی» سوریه در پی هدف قرار گرفتن غیرنظامیان توسط روسیه
حقوق بشر
یادآوری «راهبرد جنایات جنگی» سوریه در پی هدف قرار گرفتن غیرنظامیان توسط روسیه
حمایت علما از موضع آمریکا علیه سرکوب اقلیت های مسلمان توسط چین
حقوق بشر
حمایت علما از موضع آمریکا علیه سرکوب اقلیت های مسلمان توسط چین