https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/human_rights?page=2

×
×

حقوق بشر

سازمان ملل گفت «هیچ طرح دومی» برای سیستم کمک رسانی در مرز سوریه وجود ندارد

سازمان ملل گفت «هیچ طرح دومی» برای سیستم کمک رسانی در مرز سوریه وجود ندارد

سوریهای آواره شده سال نو را در زندان متروکه آغاز کردند

سوریهای آواره شده سال نو را در زندان متروکه آغاز کردند

اتحادیه اروپا: رژیم سوریه باید «تشدید خشونتها» را متوقف کند

اتحادیه اروپا: رژیم سوریه باید «تشدید خشونتها» را متوقف کند

در  ادلب سوریه 8 تن براثرحمله هوایی کشته شدند درحالی که ترکیه و فرانسه برکاهش تنش تأکید می کنند

در ادلب سوریه 8 تن براثرحمله هوایی کشته شدند درحالی که ترکیه و فرانسه برکاهش تنش تأکید می کنند

سازمان ملل خواستار «کاهش تنشها » در شمال غربی سوریه شد

سازمان ملل خواستار «کاهش تنشها » در شمال غربی سوریه شد

عراق در مورد گورهای دست جمعی در نزدیکی فلوجه تحقیق می کند

عراق در مورد گورهای دست جمعی در نزدیکی فلوجه تحقیق می کند

کشته شدن یک کنش گر عراقی دیگر در حالی که سازمان ملل شبه نظامیان را مقصر آن می داند

کشته شدن یک کنش گر عراقی دیگر در حالی که سازمان ملل شبه نظامیان را مقصر آن می داند

آواره های ادلب با فرا رسیدن سرمای زمستان با مشکلات بسیاری روبرو هستند

آواره های ادلب با فرا رسیدن سرمای زمستان با مشکلات بسیاری روبرو هستند

«مرکز پیشاهنگی» جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کودکان را در دیرالزور جذب می کند

«مرکز پیشاهنگی» جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کودکان را در دیرالزور جذب می کند

چندین غیرنظامی در حملات رژیم به بازار ادلب کشته شدند

چندین غیرنظامی در حملات رژیم به بازار ادلب کشته شدند