https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/human_rights?page=8

×
×

حقوق بشر

انتظار می رود تعداد قربانیان حمله هوایی در نزدیکی مدرسه ای در ادلب افزایش پیدا کند

انتظار می رود تعداد قربانیان حمله هوایی در نزدیکی مدرسه ای در ادلب افزایش پیدا کند

تخلیه مجروحان و بیماران غوطه شرقی آغاز شد

تخلیه مجروحان و بیماران غوطه شرقی آغاز شد

7 سال جنگ، شرایط جنگ سوریه تغییر کرده اما هنوز مرگبار است

7 سال جنگ، شرایط جنگ سوریه تغییر کرده اما هنوز مرگبار است

زخمی ها و بیماران از غوطه شرقی خارج می شوند

زخمی ها و بیماران از غوطه شرقی خارج می شوند

گازهای سمی مشکوک مجددا در حمله غوطه مورد استفاده قرار گرفت

گازهای سمی مشکوک مجددا در حمله غوطه مورد استفاده قرار گرفت

دشواریهای تنفسی در حموریه باعث ایجاد نگرانی شده است

دشواریهای تنفسی در حموریه باعث ایجاد نگرانی شده است

قطع روند امدادرسانی به غوطه شرقی در اثر حملات هوایی

قطع روند امدادرسانی به غوطه شرقی در اثر حملات هوایی

با پیشروی نیروهای رژیم مردم غوطه آواره و سرگردان شده اند

با پیشروی نیروهای رژیم مردم غوطه آواره و سرگردان شده اند

ساکنان جنگ زده غوطه شرقی از ترک منطقه سرباز می زنند

ساکنان جنگ زده غوطه شرقی از ترک منطقه سرباز می زنند

با وجود توافق آتش بس حمله های سوریه ادامه دارند

با وجود توافق آتش بس حمله های سوریه ادامه دارند