https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/human_rights?page=10

×
×

حقوق بشر

درخواست پزشکان برای تخلیه کودکان از غوطه

درخواست پزشکان برای تخلیه کودکان از غوطه

بازگشت 2.5 میلیون آواره عراقی به خانه های خود

بازگشت 2.5 میلیون آواره عراقی به خانه های خود

بمبگذاری سوریه 23 تن کشته در نزدیکی دمشق بر جا گذاشت

بمبگذاری سوریه 23 تن کشته در نزدیکی دمشق بر جا گذاشت

عراق درپی بازگرداندن خانواده های جنگجویان خارجی داعش به کشورهای خودشان است

عراق درپی بازگرداندن خانواده های جنگجویان خارجی داعش به کشورهای خودشان است

اردوگاه آوارگان عین عیسی خود را برای زمستان آماده می کند

اردوگاه آوارگان عین عیسی خود را برای زمستان آماده می کند

در حالی که فعالان خواستار پایان محاصره هستند، کمک ها به دوما رسید

در حالی که فعالان خواستار پایان محاصره هستند، کمک ها به دوما رسید

عراق سوخت مناطق آزاد شده را پیشاپیش فرارسیدن زمستان تأمین کرد

عراق سوخت مناطق آزاد شده را پیشاپیش فرارسیدن زمستان تأمین کرد

کاروان های حامل کمک های امدادی به مردم قحطی زده غوطه شرقی می رسند

کاروان های حامل کمک های امدادی به مردم قحطی زده غوطه شرقی می رسند

کودکانی که از سوی تحریرالشام استخدام شده اند با مرگ روبرو هستند

کودکانی که از سوی تحریرالشام استخدام شده اند با مرگ روبرو هستند

گزارش سازمان ملل مسئولیت حمله با گاز شیمیایی را متوجه رژیم سوریه دانست

گزارش سازمان ملل مسئولیت حمله با گاز شیمیایی را متوجه رژیم سوریه دانست