اخبار عراق

حقوق بشر

زنان و کودکان به هنگام تلاش برای فرار از دیرالزور جان می دهند
حقوق بشر
زنان و کودکان به هنگام تلاش برای فرار از دیرالزور جان می دهند
مردم سوریه در شهری که با سارین به آن حمله شد، بزرگداشت صدمین روز حمله را گرامی داشتند
حقوق بشر
مردم سوریه در شهری که با سارین به آن حمله شد، بزرگداشت صدمین روز حمله را گرامی داشتند
سه کودک به دلیل گرمای شدید در اردوگاه الرکبان جان دادند
حقوق بشر
سه کودک به دلیل گرمای شدید در اردوگاه الرکبان جان دادند
نیروهای دموکراتیک سوریه برای نشان دادن نیت خیر، زندانیان منبج و الطبقه را آزاد کردند
حقوق بشر
نیروهای دموکراتیک سوریه برای نشان دادن نیت خیر، زندانیان منبج و الطبقه را آزاد کردند
نیروهای پیشمرگه 36 ایزدی تحت اسارت داعش را آزاد کردند
حقوق بشر
نیروهای پیشمرگه 36 ایزدی تحت اسارت داعش را آزاد کردند
محکومیت رژیم سوریه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل
حقوق بشر
محکومیت رژیم سوریه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل
رنج ساکنان غوطه شرقی تحت محاصره
حقوق بشر
رنج ساکنان غوطه شرقی تحت محاصره
سازمان بهداشت جهانی: نشانه های قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی عصبی در قربانیان سوری وجود دارد
حقوق بشر
سازمان بهداشت جهانی: نشانه های قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی عصبی در قربانیان سوری وجود دارد
نسلی از کودکان سوریه ای که از جنگ می ترسند
حقوق بشر
نسلی از کودکان سوریه ای که از جنگ می ترسند
«حمله مرگبار با گاز» درسوریه خشم جهانی را برانگیخت
حقوق بشر
«حمله مرگبار با گاز» درسوریه خشم جهانی را برانگیخت