https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/human_rights?page=4

×
×

حقوق بشر

دفن اجساد افراد ناشناس و فراخوان تازه برای تحقیق در مورد سرنوشت آن ها در عراق

دفن اجساد افراد ناشناس و فراخوان تازه برای تحقیق در مورد سرنوشت آن ها در عراق

عراق 6 ایزدی را از اردوگاه الهول در سوریه بازگرداند

عراق 6 ایزدی را از اردوگاه الهول در سوریه بازگرداند

ثبت اطلاعات کودکان متولد شده در مناطق تحت کنترل داعش از سوی عراق

ثبت اطلاعات کودکان متولد شده در مناطق تحت کنترل داعش از سوی عراق

استان ادلب، هدف بمباران نیروهای حکومتی و «زندانی برای مردان آزاد» است

استان ادلب، هدف بمباران نیروهای حکومتی و «زندانی برای مردان آزاد» است

حمله های هوایی رژیم در ادلب مردم غیرنظامی و کودکان را می کشد

حمله های هوایی رژیم در ادلب مردم غیرنظامی و کودکان را می کشد

3 امدادگر در میان 15 کشته شده در حمله هوایی رژیم سوریه

3 امدادگر در میان 15 کشته شده در حمله هوایی رژیم سوریه

خشونت ها در ادلب موجب آوارگی گسترده شده است

خشونت ها در ادلب موجب آوارگی گسترده شده است

شبه نظامیان خارجی پس از سیل ایران ایجاد تنش می کنند

شبه نظامیان خارجی پس از سیل ایران ایجاد تنش می کنند

پایگاه کلاه سفیدها در ادلب هدف حمله هوایی نیروهای روسیه قرار گرفت

پایگاه کلاه سفیدها در ادلب هدف حمله هوایی نیروهای روسیه قرار گرفت

عراق شهروندانش را از اردوگاه اکدا سوریه به کشورشان بازگرداند

عراق شهروندانش را از اردوگاه اکدا سوریه به کشورشان بازگرداند