اخبار عراق

حقوق بشر

قحطی بر غرب موصل سایه افکنده است
حقوق بشر
قحطی بر غرب موصل سایه افکنده است
نبرد آزادسازی حلب با جنایات جنگی تعریف شده است
حقوق بشر
نبرد آزادسازی حلب با جنایات جنگی تعریف شده است
نمایش همبستگی ساکنین موصل در حالی که تحت فشار هستند
حقوق بشر
نمایش همبستگی ساکنین موصل در حالی که تحت فشار هستند
روایت زندانیان پیشین از اعمال شکنجه در بازداشتگاه های سوریه
حقوق بشر
روایت زندانیان پیشین از اعمال شکنجه در بازداشتگاه های سوریه
تحقیق تیم های پزشکی قانونی در گورهای دسته جمعی در الرطبه
حقوق بشر
تحقیق تیم های پزشکی قانونی در گورهای دسته جمعی در الرطبه
در زندان صیدنایا «مرگ همیشه حاضر است»
حقوق بشر
در زندان صیدنایا «مرگ همیشه حاضر است»
نیروهای عراقی در بحبوحه پیشروی در موصل خانواده ها را نجات می دهند
حقوق بشر
نیروهای عراقی در بحبوحه پیشروی در موصل خانواده ها را نجات می دهند
سلامت شهر الرقه بعد از اشغال داعش رو به افول رفته است
حقوق بشر
سلامت شهر الرقه بعد از اشغال داعش رو به افول رفته است
یک شبکه نینوا برای آوارگان داخلی موصل نان جمع آوری می کند
حقوق بشر
یک شبکه نینوا برای آوارگان داخلی موصل نان جمع آوری می کند
تلاش نینوا برای احیای خدمات در موصل
حقوق بشر
تلاش نینوا برای احیای خدمات در موصل