https://diyaruna.com/fa/keywords/topic/human_rights?page=13

×
×

حقوق بشر

سه کودک به دلیل گرمای شدید در اردوگاه الرکبان جان دادند

سه کودک به دلیل گرمای شدید در اردوگاه الرکبان جان دادند

نیروهای دموکراتیک سوریه برای نشان دادن نیت خیر، زندانیان منبج و الطبقه را آزاد کردند

نیروهای دموکراتیک سوریه برای نشان دادن نیت خیر، زندانیان منبج و الطبقه را آزاد کردند

نیروهای پیشمرگه 36 ایزدی تحت اسارت داعش را آزاد کردند

نیروهای پیشمرگه 36 ایزدی تحت اسارت داعش را آزاد کردند

محکومیت رژیم سوریه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل

محکومیت رژیم سوریه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل

رنج ساکنان غوطه شرقی تحت محاصره

رنج ساکنان غوطه شرقی تحت محاصره

نسلی از کودکان سوریه ای که از جنگ می ترسند

نسلی از کودکان سوریه ای که از جنگ می ترسند

سازمان بهداشت جهانی: نشانه های قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی عصبی در قربانیان سوری وجود دارد

سازمان بهداشت جهانی: نشانه های قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی عصبی در قربانیان سوری وجود دارد

«حمله مرگبار با گاز» درسوریه خشم جهانی را برانگیخت

«حمله مرگبار با گاز» درسوریه خشم جهانی را برانگیخت

قحطی بر غرب موصل سایه افکنده است

قحطی بر غرب موصل سایه افکنده است

نبرد آزادسازی حلب با جنایات جنگی تعریف شده است

نبرد آزادسازی حلب با جنایات جنگی تعریف شده است