اخبار عراق

حقوق بشر

تلاش سازمان‌های دولتی و بین‌المللی برای بازگرداندن آوارگان عراقی به شهرهای خود
حقوق بشر
تلاش سازمان‌های دولتی و بین‌المللی برای بازگرداندن آوارگان عراقی به شهرهای خود
نگرانی سوری ها در باره قطع کمکهای میان مرزی توسط روسیه
حقوق بشر
نگرانی سوری ها در باره قطع کمکهای میان مرزی توسط روسیه
پس از «آشتی»: سرکوب آرام حکومت سوریه
حقوق بشر
پس از «آشتی»: سرکوب آرام حکومت سوریه
تعهد ۶/۹ میلیارد یورو کمک در کنفرانس اهداکنندگان به سوریه
حقوق بشر
تعهد ۶/۹ میلیارد یورو کمک در کنفرانس اهداکنندگان به سوریه
عدم دسترسی ساکنان الركبان به امکانات ابتدایی پزشکی
حقوق بشر
عدم دسترسی ساکنان الركبان به امکانات ابتدایی پزشکی
افسران اطلاعاتی سابق سوریه در آلمان به اتهام شکنجه محاکمه می شوند
حقوق بشر
افسران اطلاعاتی سابق سوریه در آلمان به اتهام شکنجه محاکمه می شوند
در نشست سازمان ملل، سوریه بخاطر سلاحهای شیمیایی محکوم شد
حقوق بشر
در نشست سازمان ملل، سوریه بخاطر سلاحهای شیمیایی محکوم شد
اتحادیه اروپا پس از حکم سلاح شیمیایی به تحریم های بیشتر سوریه فکر می کند
حقوق بشر
اتحادیه اروپا پس از حکم سلاح شیمیایی به تحریم های بیشتر سوریه فکر می کند
اقدام یک سازمان دیدبان در معرفی رژیم سوریه به عنوان عامل انجام حملات شیمیایی با واکنش‌های خشمگین جهانی نسبت به آن رژیم همراه شده است
حقوق بشر
اقدام یک سازمان دیدبان در معرفی رژیم سوریه به عنوان عامل انجام حملات شیمیایی با واکنش‌های خشمگین جهانی نسبت به آن رژیم همراه شده است
ساکنان آواره خان شیخون سالگرد حمله شیمیایی را برگزار می کنند
حقوق بشر
ساکنان آواره خان شیخون سالگرد حمله شیمیایی را برگزار می کنند