https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Economy?page=7

×
×

اقتصاد

ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز از سوی عراق و اردن

ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز از سوی عراق و اردن

ایران در پی اعمال نفوذ در بازار بازسازی سوریه است

ایران در پی اعمال نفوذ در بازار بازسازی سوریه است

عراق پروژه برقراری ثبات پس از داعش را آغاز کرد

عراق پروژه برقراری ثبات پس از داعش را آغاز کرد

بازگشایی شعبه های بانک های عراقی در موصل

بازگشایی شعبه های بانک های عراقی در موصل

ساکنان و مقامات موصل بازار این شهر را احیاء می کنند

ساکنان و مقامات موصل بازار این شهر را احیاء می کنند

پالایشگاه صلاح الدین بیجی آماده بازگشایی است

پالایشگاه صلاح الدین بیجی آماده بازگشایی است

برگزاری نمایشگاه بزرگ سرمایه گذاری در ماه دسامبر در عراق

برگزاری نمایشگاه بزرگ سرمایه گذاری در ماه دسامبر در عراق

عراق بزرگراههای اصلی خود را پس از داعش بازگشایی می کند

عراق بزرگراههای اصلی خود را پس از داعش بازگشایی می کند

دولت محلی موصل برای برقراری دوباره خدمات با جدیت مشغول کار است

دولت محلی موصل برای برقراری دوباره خدمات با جدیت مشغول کار است

آغاز برنامه تواناسازی آوارگان داخلی در عراق

آغاز برنامه تواناسازی آوارگان داخلی در عراق