اخبار عراق

اقتصاد

حکومت ۲۰ ساله الاسد، از بهار دمشق تا زمامدار منفور
اقتصاد
حکومت ۲۰ ساله الاسد، از بهار دمشق تا زمامدار منفور
ناحیه الحضر در نینوا شاهد جهش فعالیت های بازسازی پس از داعش است
اقتصاد
ناحیه الحضر در نینوا شاهد جهش فعالیت های بازسازی پس از داعش است
مسکو برای حمایت از فرمانده نظامی لیبی، سیل پول تقلبی را وارد این کشور کرده است
اقتصاد
مسکو برای حمایت از فرمانده نظامی لیبی، سیل پول تقلبی را وارد این کشور کرده است
تهران و نیروهای نیابتی آن منابع منطقه را برای تامین مالی تروریسم غارت می‌کنند
اقتصاد
تهران و نیروهای نیابتی آن منابع منطقه را برای تامین مالی تروریسم غارت می‌کنند
الحویجه به‌ زودی اقدامات تازه برای بازسازی را شروع می‌ کند
اقتصاد
الحویجه به‌ زودی اقدامات تازه برای بازسازی را شروع می‌ کند
توقف واردات و فعالیت های بازرگانی عامل شکوفایی کسب و کارهای محلی عراق بوده است
اقتصاد
توقف واردات و فعالیت های بازرگانی عامل شکوفایی کسب و کارهای محلی عراق بوده است
پروژه ماسک موصل موجب محافظت از جان مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود
اقتصاد
پروژه ماسک موصل موجب محافظت از جان مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود
افزایش قیمتها با سقوط قیمت پوند سوریه در مناطق تحت کنترل رژیم
اقتصاد
افزایش قیمتها با سقوط قیمت پوند سوریه در مناطق تحت کنترل رژیم
فروپاشی اقتصادی سوریه حاکی از وجود تنش در طبقه حاکم است
اقتصاد
فروپاشی اقتصادی سوریه حاکی از وجود تنش در طبقه حاکم است
آغاز کار کمیته ملی امنیت غذایی عراق
اقتصاد
آغاز کار کمیته ملی امنیت غذایی عراق