اخبار عراق

اقتصاد

ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز از سوی عراق و اردن
اقتصاد
ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز از سوی عراق و اردن
ایران در پی اعمال نفوذ در بازار بازسازی سوریه است
اقتصاد
ایران در پی اعمال نفوذ در بازار بازسازی سوریه است
عراق پروژه برقراری ثبات پس از داعش را آغاز کرد
اقتصاد
عراق پروژه برقراری ثبات پس از داعش را آغاز کرد
بازگشایی شعبه های بانک های عراقی در موصل
اقتصاد
بازگشایی شعبه های بانک های عراقی در موصل
ساکنان و مقامات موصل بازار این شهر را احیاء می کنند
اقتصاد
ساکنان و مقامات موصل بازار این شهر را احیاء می کنند
پالایشگاه صلاح الدین بیجی آماده بازگشایی است
اقتصاد
پالایشگاه صلاح الدین بیجی آماده بازگشایی است
برگزاری نمایشگاه بزرگ سرمایه گذاری در ماه دسامبر در عراق
اقتصاد
برگزاری نمایشگاه بزرگ سرمایه گذاری در ماه دسامبر در عراق
عراق بزرگراههای اصلی خود را پس از داعش بازگشایی می کند
اقتصاد
عراق بزرگراههای اصلی خود را پس از داعش بازگشایی می کند
دولت محلی موصل برای برقراری دوباره خدمات با جدیت مشغول کار است
اقتصاد
دولت محلی موصل برای برقراری دوباره خدمات با جدیت مشغول کار است
آغاز برنامه تواناسازی آوارگان داخلی در عراق
اقتصاد
آغاز برنامه تواناسازی آوارگان داخلی در عراق