اخبار عراق

اقتصاد

مسئولان در استان انبار امیدوارند که راه اندازی شهر جدید هوشمند سرمایه گذاران را جذب کند
اقتصاد
مسئولان در استان انبار امیدوارند که راه اندازی شهر جدید هوشمند سرمایه گذاران را جذب کند
پیشرفت اجرای طرحهای بازسازی در عراق
اقتصاد
پیشرفت اجرای طرحهای بازسازی در عراق
انحصاری کردن سوخت بوسیله تحریر الشام قیمتها را در ادلب افزایش می دهد
اقتصاد
انحصاری کردن سوخت بوسیله تحریر الشام قیمتها را در ادلب افزایش می دهد
بانک مرکزی عراق فروش دلار به مسافران عازم ایران را متوقف می کند
اقتصاد
بانک مرکزی عراق فروش دلار به مسافران عازم ایران را متوقف می کند
عراق میادین نفتی و پالایشگاههای خسارت دیده از دست داعش را دوباره راه اندازی می کند
اقتصاد
عراق میادین نفتی و پالایشگاههای خسارت دیده از دست داعش را دوباره راه اندازی می کند
ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز از سوی عراق و اردن
اقتصاد
ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز از سوی عراق و اردن
عراق پروژه برقراری ثبات پس از داعش را آغاز کرد
اقتصاد
عراق پروژه برقراری ثبات پس از داعش را آغاز کرد
ایران در پی اعمال نفوذ در بازار بازسازی سوریه است
اقتصاد
ایران در پی اعمال نفوذ در بازار بازسازی سوریه است
بازگشایی شعبه های بانک های عراقی در موصل
اقتصاد
بازگشایی شعبه های بانک های عراقی در موصل
ساکنان و مقامات موصل بازار این شهر را احیاء می کنند
اقتصاد
ساکنان و مقامات موصل بازار این شهر را احیاء می کنند