اخبار عراق

اقتصاد

عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری در صحرای انبار است
اقتصاد
عراق به دنبال جذب سرمایه گذاری در صحرای انبار است
کارشناسان: ایران کمکهای بشردوستانه را به خزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می کند
اقتصاد
کارشناسان: ایران کمکهای بشردوستانه را به خزانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتقل می کند
برنامه توسعه سازمان ملل متحد 15 هزار خانه شهر قدیم موصل را بازسازی می کنند
اقتصاد
برنامه توسعه سازمان ملل متحد 15 هزار خانه شهر قدیم موصل را بازسازی می کنند
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود کمبودهای شدید سیل زده های ایرانی کمک های امدادی را به مردم سوریه ارسال می کند
اقتصاد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با وجود کمبودهای شدید سیل زده های ایرانی کمک های امدادی را به مردم سوریه ارسال می کند
افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در مناطق تحت کنترل تحریرالشام
اقتصاد
افزایش مجدد قیمت مواد غذایی در مناطق تحت کنترل تحریرالشام
استان انبار ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز اردن را آغاز کرد
اقتصاد
استان انبار ساخت منطقه صنعتی در امتداد مرز اردن را آغاز کرد
پالایشگاه بیجی تولید فرآورده های نقتی را از سرمی گیرد
اقتصاد
پالایشگاه بیجی تولید فرآورده های نقتی را از سرمی گیرد
سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد
اقتصاد
سد سازی ایران منابع آب عراق را کاهش می دهد
ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است
اقتصاد
ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است
بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است
اقتصاد
بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است