اخبار عراق

اقتصاد

داعش پس از شکست منابع مالی کلیدی خود را از دست داده است
اقتصاد
داعش پس از شکست منابع مالی کلیدی خود را از دست داده است
تأثیر منفی کاهش ارزش پوند بر مشکلات سوریه
اقتصاد
تأثیر منفی کاهش ارزش پوند بر مشکلات سوریه
تمهیدات پیش از شروع بازسازی فرودگاه موصل انجام شده اند
اقتصاد
تمهیدات پیش از شروع بازسازی فرودگاه موصل انجام شده اند
کارخانه های خسارت دیده بوسیله داعش به روی سرمایه گذاران در انبار گشوده می شود
اقتصاد
کارخانه های خسارت دیده بوسیله داعش به روی سرمایه گذاران در انبار گشوده می شود
معترضان بصره نسبت به مداخله ایران اعتراض می کنند
اقتصاد
معترضان بصره نسبت به مداخله ایران اعتراض می کنند
صلاح الدین برای بازسازی بیجی در دوران پس از داعش تلاش می کند
اقتصاد
صلاح الدین برای بازسازی بیجی در دوران پس از داعش تلاش می کند
اجرای طرح آزمایشی در عراق برای کمک به آوارگان داخلی پیشین به منظور کسب درآمد
اقتصاد
اجرای طرح آزمایشی در عراق برای کمک به آوارگان داخلی پیشین به منظور کسب درآمد
الرطبه 22 پروژه خدماتی را بازسازی می کند
اقتصاد
الرطبه 22 پروژه خدماتی را بازسازی می کند
عراق بسته اصلاحات را برای حل اعتراضها تصویب کرد
اقتصاد
عراق بسته اصلاحات را برای حل اعتراضها تصویب کرد
طرح بازسازی شهر قدیم موصل در دست بررسی است
اقتصاد
طرح بازسازی شهر قدیم موصل در دست بررسی است