اخبار عراق

اقتصاد

مقامات عراقی به دلیل نگرانی از بابت شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران قصد دارند مرزها را ایمن کنند
اقتصاد
مقامات عراقی به دلیل نگرانی از بابت شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران قصد دارند مرزها را ایمن کنند
مقامات می ‌گویند سیلوی سنجار برای تقویت کشاورزی نینوا آغاز به کار کرد
اقتصاد
مقامات می ‌گویند سیلوی سنجار برای تقویت کشاورزی نینوا آغاز به کار کرد
نیروهای عراقی از تلاش های بازسازی حمایت می کنند
اقتصاد
نیروهای عراقی از تلاش های بازسازی حمایت می کنند
عراق و بانک جهانی برنامه‌هایی را برای حمایت از نیازمندان و بیکاران راه‌اندازی می‌کنند
اقتصاد
عراق و بانک جهانی برنامه‌هایی را برای حمایت از نیازمندان و بیکاران راه‌اندازی می‌کنند
سوریه قراردادهای بدون حق گمرگ مخلوف تاجر معروف را فسخ کرد
اقتصاد
سوریه قراردادهای بدون حق گمرگ مخلوف تاجر معروف را فسخ کرد
کمبود بودجه مانعی بر سر راه تلاش‌های بازسازی استان نینوا
اقتصاد
کمبود بودجه مانعی بر سر راه تلاش‌های بازسازی استان نینوا
عراق در نظر دارد برای نجات اقتصاد خود اصلاحاتی را اعمال کند
اقتصاد
عراق در نظر دارد برای نجات اقتصاد خود اصلاحاتی را اعمال کند
ادلب سوریه لیر ترکیه را به جای پوند در حال سقوط استفاده می کند
اقتصاد
ادلب سوریه لیر ترکیه را به جای پوند در حال سقوط استفاده می کند
حکومت ۲۰ ساله الاسد، از بهار دمشق تا زمامدار منفور
اقتصاد
حکومت ۲۰ ساله الاسد، از بهار دمشق تا زمامدار منفور
ناحیه الحضر در نینوا شاهد جهش فعالیت های بازسازی پس از داعش است
اقتصاد
ناحیه الحضر در نینوا شاهد جهش فعالیت های بازسازی پس از داعش است