اخبار عراق

اقتصاد

مردم عراق دست کمک به سوی کسانی که دچار پیامدهای ویروس جدید شده‌اند دراز می‌کنند
اقتصاد
مردم عراق دست کمک به سوی کسانی که دچار پیامدهای ویروس جدید شده‌اند دراز می‌کنند
برنامه اضطراری انبار از خانواده هایی که تحت تاثیر قانون منع رفت و آمد قرار گرفته اند حمایت می کند
اقتصاد
برنامه اضطراری انبار از خانواده هایی که تحت تاثیر قانون منع رفت و آمد قرار گرفته اند حمایت می کند
کارخانه های موصل تقاضای نیاز محلی برای بازسازی را تامین می کنند
اقتصاد
کارخانه های موصل تقاضای نیاز محلی برای بازسازی را تامین می کنند
کارشناسان اقتصادی: رژیم سوریه مقصر کاهش ارزش پوند این کشور است
اقتصاد
کارشناسان اقتصادی: رژیم سوریه مقصر کاهش ارزش پوند این کشور است
عراق برای رفع معضل بیکاری جوانان تلاش می‌کند 
اقتصاد
عراق برای رفع معضل بیکاری جوانان تلاش می‌کند 
با از سرگیری فعالیت های تجاری زندگی به بازارهای شهر قدیم موصل بازمی گردد
اقتصاد
با از سرگیری فعالیت های تجاری زندگی به بازارهای شهر قدیم موصل بازمی گردد
سرعت تلاش ها برای بازسازی کرکوک افزایش می یابد
اقتصاد
سرعت تلاش ها برای بازسازی کرکوک افزایش می یابد
احیای پروژه های خدماتی در منطقه  ربیعه ازسر گرفته می شود
اقتصاد
احیای پروژه های خدماتی در منطقه ربیعه ازسر گرفته می شود
بانک های نینوا برای از سرگیری فعالیت های خود در پی کسب مجوز هستند
اقتصاد
بانک های نینوا برای از سرگیری فعالیت های خود در پی کسب مجوز هستند
نینوا طرح بازسازی سنجار را آغاز می کند
اقتصاد
نینوا طرح بازسازی سنجار را آغاز می کند