اخبار عراق

اقتصاد

سوریه قراردادهای بدون حق گمرگ مخلوف تاجر معروف را فسخ کرد
اقتصاد
سوریه قراردادهای بدون حق گمرگ مخلوف تاجر معروف را فسخ کرد
کمبود بودجه مانعی بر سر راه تلاش‌های بازسازی استان نینوا
اقتصاد
کمبود بودجه مانعی بر سر راه تلاش‌های بازسازی استان نینوا
عراق در نظر دارد برای نجات اقتصاد خود اصلاحاتی را اعمال کند
اقتصاد
عراق در نظر دارد برای نجات اقتصاد خود اصلاحاتی را اعمال کند
ادلب سوریه لیر ترکیه را به جای پوند در حال سقوط استفاده می کند
اقتصاد
ادلب سوریه لیر ترکیه را به جای پوند در حال سقوط استفاده می کند
ناحیه الحضر در نینوا شاهد جهش فعالیت های بازسازی پس از داعش است
اقتصاد
ناحیه الحضر در نینوا شاهد جهش فعالیت های بازسازی پس از داعش است
حکومت ۲۰ ساله الاسد، از بهار دمشق تا زمامدار منفور
اقتصاد
حکومت ۲۰ ساله الاسد، از بهار دمشق تا زمامدار منفور
مسکو برای حمایت از فرمانده نظامی لیبی، سیل پول تقلبی را وارد این کشور کرده است
اقتصاد
مسکو برای حمایت از فرمانده نظامی لیبی، سیل پول تقلبی را وارد این کشور کرده است
تهران و نیروهای نیابتی آن منابع منطقه را برای تامین مالی تروریسم غارت می‌کنند
اقتصاد
تهران و نیروهای نیابتی آن منابع منطقه را برای تامین مالی تروریسم غارت می‌کنند
توقف واردات و فعالیت های بازرگانی عامل شکوفایی کسب و کارهای محلی عراق بوده است
اقتصاد
توقف واردات و فعالیت های بازرگانی عامل شکوفایی کسب و کارهای محلی عراق بوده است
الحویجه به‌ زودی اقدامات تازه برای بازسازی را شروع می‌ کند
اقتصاد
الحویجه به‌ زودی اقدامات تازه برای بازسازی را شروع می‌ کند