اخبار عراق

اقتصاد

رمضان دشوار مسلمانان در پی افزایش قیمت مواد غذایی به سبب جنگ اوکراین
اقتصاد
رمضان دشوار مسلمانان در پی افزایش قیمت مواد غذایی به سبب جنگ اوکراین
سوءاستفاده حزب‌ الله از بخش مالی لبنان و اتلاف منابع آن
اقتصاد
سوءاستفاده حزب‌ الله از بخش مالی لبنان و اتلاف منابع آن
افزایش اختلافات میان حزب الله و لشکر چهارم سوریه بر سر سود حاصل از قاچاق
اقتصاد
افزایش اختلافات میان حزب الله و لشکر چهارم سوریه بر سر سود حاصل از قاچاق
هموار کردن راه سلطه اقتصادی چین بر عراق توسط گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران
اقتصاد
هموار کردن راه سلطه اقتصادی چین بر عراق توسط گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران
مواجهه لبنانی ها با زمستانی سرد و بدون مازوت
اقتصاد
مواجهه لبنانی ها با زمستانی سرد و بدون مازوت
نگرانی‌ها پیرامون پیامدهای بلندمدت قرارداد چین برای ساخت هزار مدرسه در عراق
اقتصاد
نگرانی‌ها پیرامون پیامدهای بلندمدت قرارداد چین برای ساخت هزار مدرسه در عراق
کمک یو‌ اس‌ اید به زنان کشاورز رقه برای احیای زمین‌ هایشان
اقتصاد
کمک یو‌ اس‌ اید به زنان کشاورز رقه برای احیای زمین‌ هایشان
برانگیخته شدن خشم روزافزون مردم محلی از طرح های چین در عراق
اقتصاد
برانگیخته شدن خشم روزافزون مردم محلی از طرح های چین در عراق
زبانه کشیدن شعله‌های ناامیدی در جنوب عراق در اثر فقر به رغم ثروت فراوان نفتی
اقتصاد
زبانه کشیدن شعله‌های ناامیدی در جنوب عراق در اثر فقر به رغم ثروت فراوان نفتی
زیر سؤال بردن بهای سرمایه‌گذاری اقتصادی چین توسط مردم عراق
اقتصاد
زیر سؤال بردن بهای سرمایه‌گذاری اقتصادی چین توسط مردم عراق