اخبار عراق

اقتصاد

ایرانی های تحت فشار به دلیل تحریمها در منطقه کُرد نشین درپی مشاغل روزمزد هستند
اقتصاد
ایرانی های تحت فشار به دلیل تحریمها در منطقه کُرد نشین درپی مشاغل روزمزد هستند
هدف عراق کاهش وابستگی به واردات انرژی است
اقتصاد
هدف عراق کاهش وابستگی به واردات انرژی است
پیمانکاران ایرانی باعث ایجاد درگیری در عراق
اقتصاد
پیمانکاران ایرانی باعث ایجاد درگیری در عراق
رژیم سوریه تاثیرات کاهش سوخت را به حداقل رساند
اقتصاد
رژیم سوریه تاثیرات کاهش سوخت را به حداقل رساند
خشنودی عراقی ها از قراردادن شرکت خط مقدم تجارت تسلیحات برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی آمریکا در فهرست سیاه
اقتصاد
خشنودی عراقی ها از قراردادن شرکت خط مقدم تجارت تسلیحات برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی آمریکا در فهرست سیاه
گسترش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه تحت پوشش بازسازی
اقتصاد
گسترش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه تحت پوشش بازسازی
کار برروی پروژه هایی که در خلال جنگ با داعش متوقف شده بود در انبار از سرگرفته شد
اقتصاد
کار برروی پروژه هایی که در خلال جنگ با داعش متوقف شده بود در انبار از سرگرفته شد
قاچاق نفت از سوی ایران در نقض تحریم ها
اقتصاد
قاچاق نفت از سوی ایران در نقض تحریم ها
ایرانیان که در کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند در عراق به دنبال شغل هستند
اقتصاد
ایرانیان که در کشور با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند در عراق به دنبال شغل هستند
گروهای نیابتی ایران دربخش کشاورزی عراق خرابکاری می کنند
اقتصاد
گروهای نیابتی ایران دربخش کشاورزی عراق خرابکاری می کنند