https://diyaruna.com/?locale=fa&logo=true

×
×
تمهیدات پیش از شروع بازسازی فرودگاه موصل انجام شده اند اقتصاد |

تمهیدات پیش از شروع بازسازی فرودگاه موصل انجام شده اند

تأثیر منفی کاهش ارزش پوند بر مشکلات سوریه اقتصاد |
تأثیر منفی کاهش ارزش پوند بر مشکلات سوریه
771 خانواده آواره به محل زندگی خود در دیالی بازگشتند جامعه |
771 خانواده آواره به محل زندگی خود در دیالی بازگشتند
مسیحیان عراقی برگزاری جشنهای میلاد مسیح را دراتحاد با اعتراضها در عراق لغو کردند اعتراضات |
مسیحیان عراقی برگزاری جشنهای میلاد مسیح را دراتحاد با اعتراضها در عراق لغو کردند
ساکنین ادلب پس از مرگ البغدادی نفس راحت کشیدند امنیت |
ساکنین ادلب پس از مرگ البغدادی نفس راحت کشیدند
چندین غیرنظامی در حملات رژیم به بازار ادلب کشته شدند حقوق بشر |
چندین غیرنظامی در حملات رژیم به بازار ادلب کشته شدند
منطقه هیت شاهد بازگشت کامل ساکنین آواره است امنیت |
منطقه هیت شاهد بازگشت کامل ساکنین آواره است
انگشت اشاره پمپئو به سوی ایران در اعتراضات خاورمیانه اعتراضات |
انگشت اشاره پمپئو به سوی ایران در اعتراضات خاورمیانه
عراقی ها در حال مذاکره برای گزینش نخست وزیر جدید در بحبوحه فضای پرالتهاب ضد ایران اعتراضات |
عراقی ها در حال مذاکره برای گزینش نخست وزیر جدید در بحبوحه فضای پرالتهاب ضد ایران
در درگیری های شدید در حومه ادلب ده ها نفر کشته شدند امنیت |
در درگیری های شدید در حومه ادلب ده ها نفر کشته شدند
کارخانه های خسارت دیده بوسیله داعش به روی سرمایه گذاران در انبار گشوده می شود اقتصاد |
کارخانه های خسارت دیده بوسیله داعش به روی سرمایه گذاران در انبار گشوده می شود
تشدید تدابیر امنیتی از سوی نیروهای عراقی در شرق دیالی امنیت |
تشدید تدابیر امنیتی از سوی نیروهای عراقی در شرق دیالی
یک آهنگر سوری برای آوارگان ادلب سرپناه جوش می دهد پناهندگان |
یک آهنگر سوری برای آوارگان ادلب سرپناه جوش می دهد
فرانسه به مشارکت های منطقه ای متعهد می ماند امنیت |
فرانسه به مشارکت های منطقه ای متعهد می ماند