اخبار عراق

پناهندگان

مانع‌تراشی رژیم سوریه بر سر راه بازگشت پناهجویان به‌رغم روند عادی‌سازی روابط
پناهندگان
مانع‌تراشی رژیم سوریه بر سر راه بازگشت پناهجویان به‌رغم روند عادی‌سازی روابط
«عادی‌سازی» برای پناهندگان سوری به چه معناست؟
پناهندگان
«عادی‌سازی» برای پناهندگان سوری به چه معناست؟
تلاش عراق برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به روند بازگرداندن شهروندانش از اردوگاه الهول سوریه
پناهندگان
تلاش عراق برای رسیدگی به چالش‌های مربوط به روند بازگرداندن شهروندانش از اردوگاه الهول سوریه
گزارش: ناامن بودن سوریه برای بازگشت پناهجویان
پناهندگان
گزارش: ناامن بودن سوریه برای بازگشت پناهجویان
تلاش نیروهای آمریکایی برای محافظت از ساکنان الرکبان در بحبوحۀ کمبود کمک‌های امدادی و درگیری‌های مداوم
پناهندگان
تلاش نیروهای آمریکایی برای محافظت از ساکنان الرکبان در بحبوحۀ کمبود کمک‌های امدادی و درگیری‌های مداوم
«غیراسلامی و غیرانسانی» بودن رفتار ایران با افغان‌ها به‌گفتۀ علمای اسلام
پناهندگان
«غیراسلامی و غیرانسانی» بودن رفتار ایران با افغان‌ها به‌گفتۀ علمای اسلام
عراق شمار بیشتری از شهروندان خود را از اردوگاه الهول سوریه بازمی گرداند
پناهندگان
عراق شمار بیشتری از شهروندان خود را از اردوگاه الهول سوریه بازمی گرداند
روبرو شدن پناهندگان سوری در لبنان با واقعیت های تلخ در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی
پناهندگان
روبرو شدن پناهندگان سوری در لبنان با واقعیت های تلخ در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی
درعا در آستانه فاجعه انسانی با ادامه محاصره رژیم
پناهندگان
درعا در آستانه فاجعه انسانی با ادامه محاصره رژیم
سازمان ملل: فرار هزاران تن از جنگ در جنوب سوریه
پناهندگان
سازمان ملل: فرار هزاران تن از جنگ در جنوب سوریه