پناهندگان

ممانعت شبه‌نظامیان از بازگشت آوارگان عراقی به استان‌های عراق
پناهندگان
ممانعت شبه‌نظامیان از بازگشت آوارگان عراقی به استان‌های عراق
کلاه سفیدها در ادلب، حلب با شعله نبرد می کنند
پناهندگان
کلاه سفیدها در ادلب، حلب با شعله نبرد می کنند
ترس از ویروس کرونا آوارگان سوری را به نواحی ناآرام برمی‌گرداند
پناهندگان
ترس از ویروس کرونا آوارگان سوری را به نواحی ناآرام برمی‌گرداند
درحالی که جنگ وارد دهمین سال خود می شود آواره گان ادلب بدون سرپناه هستند
پناهندگان
درحالی که جنگ وارد دهمین سال خود می شود آواره گان ادلب بدون سرپناه هستند
یک امدادگر: اردوگاه الرکبان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد
پناهندگان
یک امدادگر: اردوگاه الرکبان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد
فعالان سوری خواستار کمک به غیرنظامیان آواره شدند
پناهندگان
فعالان سوری خواستار کمک به غیرنظامیان آواره شدند
پیشروی رژیم در حلب ۹۰۰۰۰۰ سوری را به فرار وا داشت
پناهندگان
پیشروی رژیم در حلب ۹۰۰۰۰۰ سوری را به فرار وا داشت
حمله به ادلب موجب آوارگی گسترده شده است
پناهندگان
حمله به ادلب موجب آوارگی گسترده شده است
200 خانواده به خانه هایشان در شهرقدیمی موصل بازمی گردند
پناهندگان
200 خانواده به خانه هایشان در شهرقدیمی موصل بازمی گردند
دولت عراق برای آوارگان استان صلاح الدین خانه می سازد
پناهندگان
دولت عراق برای آوارگان استان صلاح الدین خانه می سازد