اخبار عراق

پناهندگان

«غیراسلامی و غیرانسانی» بودن رفتار ایران با افغان‌ها به‌گفتۀ علمای اسلام
پناهندگان
«غیراسلامی و غیرانسانی» بودن رفتار ایران با افغان‌ها به‌گفتۀ علمای اسلام
عراق شمار بیشتری از شهروندان خود را از اردوگاه الهول سوریه بازمی گرداند
پناهندگان
عراق شمار بیشتری از شهروندان خود را از اردوگاه الهول سوریه بازمی گرداند
روبرو شدن پناهندگان سوری در لبنان با واقعیت های تلخ در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی
پناهندگان
روبرو شدن پناهندگان سوری در لبنان با واقعیت های تلخ در نتیجه وخامت اوضاع اقتصادی
درعا در آستانه فاجعه انسانی با ادامه محاصره رژیم
پناهندگان
درعا در آستانه فاجعه انسانی با ادامه محاصره رژیم
سازمان ملل: فرار هزاران تن از جنگ در جنوب سوریه
پناهندگان
سازمان ملل: فرار هزاران تن از جنگ در جنوب سوریه
سکونت سوری های آواره شده از جنگ در ویرانه های معبد رومی
پناهندگان
سکونت سوری های آواره شده از جنگ در ویرانه های معبد رومی
ممانعت شبه‌نظامیان از بازگشت آوارگان عراقی به استان‌های عراق
پناهندگان
ممانعت شبه‌نظامیان از بازگشت آوارگان عراقی به استان‌های عراق
کلاه سفیدها در ادلب، حلب با شعله نبرد می کنند
پناهندگان
کلاه سفیدها در ادلب، حلب با شعله نبرد می کنند
ترس از ویروس کرونا آوارگان سوری را به نواحی ناآرام برمی‌گرداند
پناهندگان
ترس از ویروس کرونا آوارگان سوری را به نواحی ناآرام برمی‌گرداند
درحالی که جنگ وارد دهمین سال خود می شود آواره گان ادلب بدون سرپناه هستند
پناهندگان
درحالی که جنگ وارد دهمین سال خود می شود آواره گان ادلب بدون سرپناه هستند