سلامتی

افزایش ابتلا به ویروس کرونا در ادلب در میان حملات روسیه
سلامتی
افزایش ابتلا به ویروس کرونا در ادلب در میان حملات روسیه
مقصر بودن رژیم سوریه به دلیل مواجهه نامناسب با کووید ۱۹ از نظر سوری ‌ها
سلامتی
مقصر بودن رژیم سوریه به دلیل مواجهه نامناسب با کووید ۱۹ از نظر سوری ‌ها
دولت منطقه خودمختار در سوریه تعطیلی هایی را در ارتباط با شیوع ویروس کرونا اعمال می کند
سلامتی
دولت منطقه خودمختار در سوریه تعطیلی هایی را در ارتباط با شیوع ویروس کرونا اعمال می کند
هشدار به ساکنان ادلب در مورد شیوع کووید-۱۹
سلامتی
هشدار به ساکنان ادلب در مورد شیوع کووید-۱۹
موج گرما زندگی را برای آوارگان ادلب رقت آور کرده است
سلامتی
موج گرما زندگی را برای آوارگان ادلب رقت آور کرده است
عراق اولین مورد کروناویروس را در اردوگاه‌ های آوارگان داخلی ثبت کرد
سلامتی
عراق اولین مورد کروناویروس را در اردوگاه‌ های آوارگان داخلی ثبت کرد
شیوع سالک در اردوگاههای ادلب
سلامتی
شیوع سالک در اردوگاههای ادلب
مردم عراق زیر سایه محدودیت های ویروس کرونا از ماه رمضان استقبال می کنند
سلامتی
مردم عراق زیر سایه محدودیت های ویروس کرونا از ماه رمضان استقبال می کنند
در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا لیبی نگران ورود ستیزه جویان خارجی است
سلامتی
در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا لیبی نگران ورود ستیزه جویان خارجی است
عراق در آستانه ماه رمضان محدودیت های رفت و آمد را تسهیل می کند
سلامتی
عراق در آستانه ماه رمضان محدودیت های رفت و آمد را تسهیل می کند