https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Health

×
×

سلامتی

ورزشکاران پارالمپیک عراق تحسین بین‌المللی را برانگیختند

ورزشکاران پارالمپیک عراق تحسین بین‌المللی را برانگیختند

بیمارستان های نینوا به تدریج به ارائه خدمات بازمی گردند

بیمارستان های نینوا به تدریج به ارائه خدمات بازمی گردند

تسهیل تجارت مواد مخدر در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران

تسهیل تجارت مواد مخدر در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران

اداره های بهداشت ادلب، حلب و حماء حمایت مالی از دست می دهند

اداره های بهداشت ادلب، حلب و حماء حمایت مالی از دست می دهند

مراکز تخصصی پزشکی در انبار بازگشایی می شوند

مراکز تخصصی پزشکی در انبار بازگشایی می شوند

موصل آخرین تلاش ها را برای پاکسازی اجساد داعش انجام می دهد

موصل آخرین تلاش ها را برای پاکسازی اجساد داعش انجام می دهد

تحریرالشام به تعقیب پزشکان در شمال سوریه می پردازد

تحریرالشام به تعقیب پزشکان در شمال سوریه می پردازد

تعلیق حمایت از بیمارستان بزرگ ادلب

تعلیق حمایت از بیمارستان بزرگ ادلب

ساکنان انبار که بوسیله داعش معلول شده اند کمک دریافت می کنند

ساکنان انبار که بوسیله داعش معلول شده اند کمک دریافت می کنند

اکثر تأسیسات درمانی غوطه شرقی از خدمات رسانی ساقط شده است

اکثر تأسیسات درمانی غوطه شرقی از خدمات رسانی ساقط شده است