اخبار عراق

سلامتی

با گسترش ویروس کرونا، رژیم ایران با «بحران مشروعیت» روبه‌رو شده است
سلامتی
با گسترش ویروس کرونا، رژیم ایران با «بحران مشروعیت» روبه‌رو شده است
تدابیر پیشگیرانه برای محافظت از آوارگان داخلی عراق در برابر ویروس کرونا
سلامتی
تدابیر پیشگیرانه برای محافظت از آوارگان داخلی عراق در برابر ویروس کرونا
افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران در بحبوحه اتهامات پنهانکاری
سلامتی
افزایش تلفات ویروس کرونا در ایران در بحبوحه اتهامات پنهانکاری
ورزشکاران پارالمپیک عراق تحسین بین‌المللی را برانگیختند
سلامتی
ورزشکاران پارالمپیک عراق تحسین بین‌المللی را برانگیختند
بیمارستان های نینوا به تدریج به ارائه خدمات بازمی گردند
سلامتی
بیمارستان های نینوا به تدریج به ارائه خدمات بازمی گردند
تسهیل تجارت مواد مخدر در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران
سلامتی
تسهیل تجارت مواد مخدر در عراق از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران
اداره های بهداشت ادلب، حلب و حماء حمایت مالی از دست می دهند
سلامتی
اداره های بهداشت ادلب، حلب و حماء حمایت مالی از دست می دهند
مراکز تخصصی پزشکی در انبار بازگشایی می شوند
سلامتی
مراکز تخصصی پزشکی در انبار بازگشایی می شوند
موصل آخرین تلاش ها را برای پاکسازی اجساد داعش انجام می دهد
سلامتی
موصل آخرین تلاش ها را برای پاکسازی اجساد داعش انجام می دهد
تحریرالشام به تعقیب پزشکان در شمال سوریه می پردازد
سلامتی
تحریرالشام به تعقیب پزشکان در شمال سوریه می پردازد