https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Crime_Justice

×
×

جنایت و عدالت

گزارشها: روسیه مسئول حمله به مجتمع مسکونی حاس است

گزارشها: روسیه مسئول حمله به مجتمع مسکونی حاس است

2 زن هلندی داعشی در هنگام بازگشت به کشور دستگیر شدند

2 زن هلندی داعشی در هنگام بازگشت به کشور دستگیر شدند

عراق دادگاهی را برای رسیدگی به پروندهای بسیار مهم فساد راه اندازی می کند

عراق دادگاهی را برای رسیدگی به پروندهای بسیار مهم فساد راه اندازی می کند

گروه حقوق بشر سوری بابت کشته شدگان غیرنظامی به شدت از روسیه انتقاد کرد

گروه حقوق بشر سوری بابت کشته شدگان غیرنظامی به شدت از روسیه انتقاد کرد

عراق به استرداد آثار باستانی سرقت شده خود ادامه می دهد

عراق به استرداد آثار باستانی سرقت شده خود ادامه می دهد

عراق قاچاق بین مرزی را از بین می برد

عراق قاچاق بین مرزی را از بین می برد

عراق 473 تن از کودکان جنگجویان خارجی داعش را بازگرداند

عراق 473 تن از کودکان جنگجویان خارجی داعش را بازگرداند

محاکمه جنگجویان خارجی داعش در عراق برقرار می ماند

محاکمه جنگجویان خارجی داعش در عراق برقرار می ماند

سوری ها خواستار حسابرسی از رژیم بابت جنایتهای جنگی هستند

سوری ها خواستار حسابرسی از رژیم بابت جنایتهای جنگی هستند

تهدید پلیس عراق از سوی رهبر شبه نظامیان مورد حمایت ایران

تهدید پلیس عراق از سوی رهبر شبه نظامیان مورد حمایت ایران