اخبار عراق

جنایت و عدالت

کردهای سوریه مجددا خواهان محاکمه جنگجویان داعش شدند
جنایت و عدالت
کردهای سوریه مجددا خواهان محاکمه جنگجویان داعش شدند
یک رسانه دولتی: یک گور دسته جمعی در نزدیکی دمشق پیدا شد
جنایت و عدالت
یک رسانه دولتی: یک گور دسته جمعی در نزدیکی دمشق پیدا شد
ترکیه یک جلاد سابق داعش را دستگیر کرد
جنایت و عدالت
ترکیه یک جلاد سابق داعش را دستگیر کرد
گزارشها: روسیه مسئول حمله به مجتمع مسکونی حاس است
جنایت و عدالت
گزارشها: روسیه مسئول حمله به مجتمع مسکونی حاس است
2 زن هلندی داعشی در هنگام بازگشت به کشور دستگیر شدند
جنایت و عدالت
2 زن هلندی داعشی در هنگام بازگشت به کشور دستگیر شدند
عراق دادگاهی را برای رسیدگی به پروندهای بسیار مهم فساد راه اندازی می کند
جنایت و عدالت
عراق دادگاهی را برای رسیدگی به پروندهای بسیار مهم فساد راه اندازی می کند
گروه حقوق بشر سوری بابت کشته شدگان غیرنظامی به شدت از روسیه انتقاد کرد
جنایت و عدالت
گروه حقوق بشر سوری بابت کشته شدگان غیرنظامی به شدت از روسیه انتقاد کرد
عراق به استرداد آثار باستانی سرقت شده خود ادامه می دهد
جنایت و عدالت
عراق به استرداد آثار باستانی سرقت شده خود ادامه می دهد
عراق قاچاق بین مرزی را از بین می برد
جنایت و عدالت
عراق قاچاق بین مرزی را از بین می برد
عراق 473 تن از کودکان جنگجویان خارجی داعش را بازگرداند
جنایت و عدالت
عراق 473 تن از کودکان جنگجویان خارجی داعش را بازگرداند