اخبار عراق

اقتصاد

ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است
اقتصاد
ایران صندوق ثروت ملی را برای حمایت از عملیات نظامی خالی کرده است
بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است
اقتصاد
بحران اقتصادی رژیم ایران را به حاشیه رانده است
انبار به دنبال جذب پروژه های سرمایه گذاری به رمادی است
اقتصاد
انبار به دنبال جذب پروژه های سرمایه گذاری به رمادی است
ایران برای دور زدن تحریم ها ارز خارجی را از طریق عراق جابجا می کند
اقتصاد
ایران برای دور زدن تحریم ها ارز خارجی را از طریق عراق جابجا می کند
پس از دوره داعش مقرهای ورودی تازه ای در شهرهای انبار برپا می شود
اقتصاد
پس از دوره داعش مقرهای ورودی تازه ای در شهرهای انبار برپا می شود
از سرگیری عملیات شرکتهای نفت خارجی در عراق
اقتصاد
از سرگیری عملیات شرکتهای نفت خارجی در عراق
شبه نظامیان تحت حمایت ایران نفت عراق را غارت می کنند
اقتصاد
شبه نظامیان تحت حمایت ایران نفت عراق را غارت می کنند
ایران درپی گسترش منافع از طریق تلاشهای بازسازی سوریه است
اقتصاد
ایران درپی گسترش منافع از طریق تلاشهای بازسازی سوریه است
صنعت نظامی عراق خط تولید خود را باز كرد
اقتصاد
صنعت نظامی عراق خط تولید خود را باز كرد
دمشق با کمبود نفت کوره و شیرخشک نوزاد روبرو است
اقتصاد
دمشق با کمبود نفت کوره و شیرخشک نوزاد روبرو است