https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Education

×
×

آموزش

کشته شدن 9 نفر در اثر آتشبار رژیم سوریه در مدرسه ای که تبدیل به پناهگاه شده بود

کشته شدن 9 نفر در اثر آتشبار رژیم سوریه در مدرسه ای که تبدیل به پناهگاه شده بود

مدارس منطقه ادلب بخاطر حملات هوایی و حملات توپخانه تعطیل شدند

مدارس منطقه ادلب بخاطر حملات هوایی و حملات توپخانه تعطیل شدند

معلمان ادلب به تعویق تحویل کمک ها اعتراض می کنند

معلمان ادلب به تعویق تحویل کمک ها اعتراض می کنند

دانش آموزان شمال سوریه سال تحصلی جدید پس از داعش را آغاز می کنند

دانش آموزان شمال سوریه سال تحصلی جدید پس از داعش را آغاز می کنند

13 دستگاه مدرسه که براثر حمله های داعش خسارت دیده بود تعمیر می شود

13 دستگاه مدرسه که براثر حمله های داعش خسارت دیده بود تعمیر می شود

تحریرالشام 2 دانشگاه سوریه را بست

تحریرالشام 2 دانشگاه سوریه را بست

دانشجویان سوری می گویند که افراط گرایان به جنگ آینده آنها رفته اند

دانشجویان سوری می گویند که افراط گرایان به جنگ آینده آنها رفته اند

افتتاح ده ها کلاس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در انبار

افتتاح ده ها کلاس برای دانش آموزان با نیازهای ویژه در انبار

کمبود ساختمان و مدرسه گریزی، آفتی که مدارس عراق را گرفتار کرده است

کمبود ساختمان و مدرسه گریزی، آفتی که مدارس عراق را گرفتار کرده است

منطقه شمالی سوریه شاهد حضور بالای دانش آموزان در مدرسه است

منطقه شمالی سوریه شاهد حضور بالای دانش آموزان در مدرسه است