اخبار عراق

آموزش

توانمندسازی داوطلبان با اجرای طرح کتابخوانی کودکان در اردن
آموزش
توانمندسازی داوطلبان با اجرای طرح کتابخوانی کودکان در اردن
محروم شدن پناهجویان سوری از تحصیل به دلیل بحران لبنان
آموزش
محروم شدن پناهجویان سوری از تحصیل به دلیل بحران لبنان
برگزاری کارزار مبارزه با ایدئولوژی داعش در انبار
آموزش
برگزاری کارزار مبارزه با ایدئولوژی داعش در انبار
سازمان های عراقی به کودکان وحشت زده از تروریسم کمک می کنند
آموزش
سازمان های عراقی به کودکان وحشت زده از تروریسم کمک می کنند
عراق کارزاری را برای بازسازی ۵۰۰ مدرسه در نینوا به راه می‌اندازد
آموزش
عراق کارزاری را برای بازسازی ۵۰۰ مدرسه در نینوا به راه می‌اندازد
کشته شدن 9 نفر در اثر آتشبار رژیم سوریه در مدرسه ای که تبدیل به پناهگاه شده بود
آموزش
کشته شدن 9 نفر در اثر آتشبار رژیم سوریه در مدرسه ای که تبدیل به پناهگاه شده بود
مدارس منطقه ادلب بخاطر حملات هوایی و حملات توپخانه تعطیل شدند
آموزش
مدارس منطقه ادلب بخاطر حملات هوایی و حملات توپخانه تعطیل شدند
معلمان ادلب به تعویق تحویل کمک ها اعتراض می کنند
آموزش
معلمان ادلب به تعویق تحویل کمک ها اعتراض می کنند
دانش آموزان شمال سوریه سال تحصلی جدید پس از داعش را آغاز می کنند
آموزش
دانش آموزان شمال سوریه سال تحصلی جدید پس از داعش را آغاز می کنند
13 دستگاه مدرسه که براثر حمله های داعش خسارت دیده بود تعمیر می شود
آموزش
13 دستگاه مدرسه که براثر حمله های داعش خسارت دیده بود تعمیر می شود