اخبار عراق

تحلیل

حمایت ایران ادعای حوثی ها مبنی بر «جنبش مستقل ملی» را تضعیف می کند
تحلیل
حمایت ایران ادعای حوثی ها مبنی بر «جنبش مستقل ملی» را تضعیف می کند
استفاده از تیپ های پاکستانی تاکتیک های فرقه ای ایران در مناقشات منطقه ای را نشان می دهد
تحلیل
استفاده از تیپ های پاکستانی تاکتیک های فرقه ای ایران در مناقشات منطقه ای را نشان می دهد
نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سقوط حلب به آتش اختلافات فرقه ای خرمن می ریزد
تحلیل
نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سقوط حلب به آتش اختلافات فرقه ای خرمن می ریزد
تحلیلگران جدایی فتح الشام از القاعده را مورد سؤال قرار داده اند
تحلیل
تحلیلگران جدایی فتح الشام از القاعده را مورد سؤال قرار داده اند
ناکامی آتش بس در سوریه و چشم انداز دوردست امید به صلح
تحلیل
ناکامی آتش بس در سوریه و چشم انداز دوردست امید به صلح
جداشدن جبه النصره نشانه زوال القاعده است
تحلیل
جداشدن جبه النصره نشانه زوال القاعده است