اخبار عراق
جامعه

در عکس ها: شهرهای انبار در دوره پس از داعش شاهد جنب و جوش زیادی در بازسازی است

نوشته سیف احمد در انبار

کارگران شهرداری فلوجه درمحله العسکری درخت می کارند که تلاشی است برای نوسازی خیابانهای و پیاده روهای شهر. [سیف احمد/ دیارنا]

کارگران شهرداری فلوجه درمحله العسکری درخت می کارند که تلاشی است برای نوسازی خیابانهای و پیاده روهای شهر. [سیف احمد/ دیارنا]

کارکنان مشغول نوسازی خیابانها در محله النزال در مرکز فلوجه هستند. [سیف احمد/ دیارنا]

کارکنان مشغول نوسازی خیابانها در محله النزال در مرکز فلوجه هستند. [سیف احمد/ دیارنا]

به عنوان بخشی از تلاشها برای پاک کردن شعارهای «دولت اسلامی» (داعش) از مدارس فلوجه شماری اززنان برای رنگ زدن دیوارهای مدرسه ابتدایی البهجت در محله الشورای مرکز فلوجه داوطلب شدند. [سیف احمد/دیارنا]

به عنوان بخشی از تلاشها برای پاک کردن شعارهای «دولت اسلامی» (داعش) از مدارس فلوجه شماری اززنان برای رنگ زدن دیوارهای مدرسه ابتدایی البهجت در محله الشورای مرکز فلوجه داوطلب شدند. [سیف احمد/دیارنا]

مسجد الخلفه الراشدین در محله المعین الثانیه مرکز فلوجه نوسازی شده و اکنون دوباره پذیرای نیایشگران است. [سیف احمد/دیارنا]

مسجد الخلفه الراشدین در محله المعین الثانیه مرکز فلوجه نوسازی شده و اکنون دوباره پذیرای نیایشگران است. [سیف احمد/دیارنا]

شهرداری رمادی یک نمونه کوچک برج ایفل را نصب کرده است که بوسیله آهنگر عراقی وسام سبتی درمحله الملعب مرکز رمادی طراحی و نصب شده است. [سیف احمد/دیارنا]

شهرداری رمادی یک نمونه کوچک برج ایفل را نصب کرده است که بوسیله آهنگر عراقی وسام سبتی درمحله الملعب مرکز رمادی طراحی و نصب شده است. [سیف احمد/دیارنا]

یک کارگر شهرداری مشغول رنگ زدن یک پیاده رو در میدان الاحتفالات درمرکز رمادی است که به دلیل جشنهای عمومی که در تمام سال درآنجا برگزارمی شود مشهور است.[سیف احمد/دیارنا]

یک کارگر شهرداری مشغول رنگ زدن یک پیاده رو در میدان الاحتفالات درمرکز رمادی است که به دلیل جشنهای عمومی که در تمام سال درآنجا برگزارمی شود مشهور است.[سیف احمد/دیارنا]

جاده ها در میسلون در مرکز فلوجه نوسازی می شود.[سیف احمد/دیارنا]

جاده ها در میسلون در مرکز فلوجه نوسازی می شود.[سیف احمد/دیارنا]

کارهای بازسازی و نوسازی در محله الدفاع المدنی در مرکز فلوجه برای پاکسازی آواری که براثر جنگ برای بیرون راندن داعش از استان انبار بوجود آمد درحال انجام است.[سیف احمد/دیارنا]

کارهای بازسازی و نوسازی در محله الدفاع المدنی در مرکز فلوجه برای پاکسازی آواری که براثر جنگ برای بیرون راندن داعش از استان انبار بوجود آمد درحال انجام است.[سیف احمد/دیارنا]

درشهرهای فلوجه و رمادی استان انبار، دولتهای مرکزی و محلی مشغول همکاری با شریکهای بین المللی برای بازسازی زیرساختها و خدمات خسارت دیده در خلال نبرد برای بیرون راندن داعش بوده اند.

بازسازی در دوشهر از سال 2016 به بعد شتاب گرفته است و به رغم کمبود بودجه با سرعت خوبی پیش می رود.

نعیم کعود از شورای استانی انبار به دیارنا گفت: «تلاشهای بازسازی شتاب می گیرد. این کاملا قابل توجه است درمقایسه با آنچه که یک سال پیش روی داد، شاهد پیشرفت درشهرهای استان انبار ازجمله فلوجه و رمادی باشیم.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500