اخبار عراق
امنیت

بازسازی ثرثار کشاورزی انبار را احیا می کند

نوشتۀ خالد الطائی

دولت عراق برای بازپروری دریاچه ثرثاراززمان آزاد شدن منطقه از «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) درسال گذشته مشغول کار بوده است. [عکس با کسب اجازه از وزارت منابع آب]

دولت عراق برای بازپروری دریاچه ثرثاراززمان آزاد شدن منطقه از «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) درسال گذشته مشغول کار بوده است. [عکس با کسب اجازه از وزارت منابع آب]

مسئولان عراقی به موطنی گفتند که درست یکسال پس از آن که نیروهای عراقی «دولت اسلامی عراق وشام»(داعش) را ازدریاچه ثرثار در انبار بیرن راندند، وزارت آب و منابع، سدآن را بازسازی کرده وکارتأسیسات آبیاری از سرگرفته شد.

سدهای ثرثار و تقسیم که تقریبا در 100 کیلومتری شمال غربی بغداد قراردارد، ذخیره و جریان آب را دربین دریاچه های مصنوعی و رودهای دجله و فرات تنظیم می کند.

مهدی رشید معاون وزیرمنابع آب گفت که مهندسان و کارکنان فنی این وزارتخانه سیستم مدیریت آب دریاچه را که شامل سد ثرثار، سدهای اول و دوم تقسیم و کانالهایی است تا بازوی منطقه دجله ادامه دارد بازسازی کرده اند.

او به موطنی گفت: «با کار استثنایی روزانه توانسیتم خسارتهای وارد شده بوسیله باندهای ترور داعش به این تأسیسات را درزمانی بی سابقه کوتاه یعنی فقط هشت ماه تعمیرکنیم.»

او افزود که تقریبا 80 درصد کار بازسازی تکمیل شده است و اشاره کرد که سیستم مدیریت آب اکنون فعال است و تعمیرات باقی مانده تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن ندارد.

او افزود: «ما همچنین عملیات بازسازی را با هزینه بسیار کم تکمیل کردیم و درحدود نیم میلیارد دلار (452,000 دلار) هزینه نمودیم که از مبلغ برآورد شده هزینه یعنی بین سه تا چهار میلیارد دینار (2.7 و3.6 میلیون دلار) کمتر بود.

سد ثرثار کهاز سال 1956 فعال بوده و دارای بیش از 30 دریچه آب برای کنترل جریان آب است وظرفیت تخلیه آن بیش از 8,500 متر مکعب درروز است.

نخستین قسمت از سد تقسیم در سال 1976 و قسمت دوم درسال 1981 تکمیل شد. هرکدام دارای 4 دریچه با ظرفیت کل 1,100 مترمکعب آب درثانیه است.

سد فلوجه جزو طرح های آینده است

رشید گفت که این وزارتخانه علاوه بربازسازی دریاچه ثرثار، اززمان خروج داعش، بازسازی طرح های دیگر آب را درانبارآغاز کرده است.

او گفت: «ما برآورد خسارتها را تمام کردیم و درحال تهیه گزارشها برای سد رمادی و الورار هستیم که به طور کامل بوسیله تروریستها منفجر شده است.»

او گفت که این وزارتخانه «برای تأمین بودجه کافی برای بازسازی آن دو سد حیاتی نامه فرستادیم. ما برای تأمین هزینه های بازسازی به 40 میلیارد دینار 34.4 میلیون دلار) پول نیاز داریم.»

او به موطنی گفت پس از تخصیص بودجه، این وزارتخانه خواهد توانست این دو طرح را ظرف یکسال راه اندازی کند.

رشید گفت که این وزارتخانه همچنین یک گروه فنی برای آغاز تخمین خسارتها به سد فلوجه تشکیل داد که نیروهای عراقی آن را درمیانه ماه ژوئن بازپس گرفته بودند.

او گفت: «نشانه های اولیه حاکی است که میزان خسارتها به دریچه های سد و به کانالهای ترکیب و انتقال آن مختلف است» و افزود که میزان خسارتها را تنها می توان پس ازیک بازبینی جامع به طور دقیق برآورد کرد.

او گفت: «نیروهای امنیتی هنوز درحال ازخنثی کردن مینها و بمبهای دست ساز(آی ای دی) از محل هستند.»

احیای تولیدات کشاورزی در انبار

فرحان العبیدی عضوشورای استانی انبار به موطنی گفت که بازسازی طرح های آبیاری کشاورزی استان را احیا خواهد کرد.

او گفت که بازسازی سدها و کانالهای آبیاری که از خرابکاری داعش آسیب دیده است برای بازگرداندن ثبات به این استان ضروریست.

او افزود که بازسازی تنظیم کننده های آب و سیستم آبیاری بخش کشاوری انبار را احیا خواهد کرد که براثر اعمال تروریستی به میزان تخمینی 365 میلیارد دینار (313 میلیون دلار) خسارت دیده است.

العبیدی گفت: «امروز، پس ازآن که بیشتر شهرهای انبار آزاد شده است، ما از همه وزارتخانه های می خواهیم تا برای بازسازی بخشهای اقتصادی و خدماتی استان ما تلاش کنند. ما به سهم خودمان، از هراقدامی دراین جهت حمایت می کنیم و به سوی بازسازی استانمان پیش می رویم.»

عادل المختار، رایزن کمیته پارلمانی آب و کشاورزی گفت که این وزارتخانه «تلاشهای مختلفی برای تعمیر و فعال کردن همه مخازن خسارت دیده [آب] و طرح های آبیاری انجام می دهد.»

او به موطنی گفت که اولویت های این وزارتخانه ازسرگیری فعالیت خدماتی همه سدهای در مناطق آزاد شده است و افزود که بسیاری ازاین سدها بویژه درانبار از پیش بازبینی و بازسازی شده است.

او گفت: «کار به عنوان بخشی از طرح های به خوبی فکر شده دولت، با تمرکز بر تقویت رشد و کامیابی در جوامع آسیب دیده از تروریسم ادامه دارد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500