مطلب نخست


آوارگان عراقی ساکن غرب موصل در جست و جوی اردوگاههای پناهندگان در جنوب موصل. [عکس با کسب اجازه از وزارت تجارت عراق]

نمایش همبستگی ساکنین موصل در حالی که تحت فشار هستند

ابراز همبستگی ساکنین استان نینوا برای یکدیگر در حالی که با مشکلات و سختی آوارگی همراه هم روبرو هستند.

ویژه

آخرین اخبار