مطلب نخست


رهبران طائفه بزرگ الدهام ماه ژانویه اعلام کردند در مسیر مبارزه علیه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) به نیروهای بین الصنادید و «نیروهای دموکراتیک سوریه» می پیوندند. [عکس با کسب اجازه از نیروهای دموکراتیک سوریه]

عشایر سوریه در راه مبارزه با داعش به نیروهای دموکراتیک سوریه می پیوندند

یکی از عشایر بزرگ عرب اعلام کرد به هدف بیرون راندن «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) از شمال سوریه دوشادوش«نیروهای دموکراتیک سوریه» مبارزه خواهد کرد.

ویژه

آخرین اخبار