مطلب نخست


برداشت گندم در منطقه العظیم در جریان است. ستیزه جویان «دولت اسلامی» روز 17 ماه مه مزارع گندم را در استان دیالی به آتش کشیدند تا منبع درآمد ساکنان را نابود کنند. [تصویر از صفحه فیسبوک اطلاعات کشاورزی دیالی]

داعش مزارع گندم در دیالی را به آتش کشید

این گروه در اقدامی مخرب معاش ساکنان عراقی را هدف قرار داد و هکتارها از مزارع کشاورزی را در این استان به آتش کشید.

ویژه

آخرین اخبار