مطلب نخست


دو کارشناس خنثی کردن مین از ارتش عراق در حال نگهبانی هستند درحالی که همکاران آنان ساختمانهای بمب گذاری شده را درشرق موصل در روز 16 ژانویه جستجو می کنند. این کار درخلال عملیات درحال انجام علیه «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) انجام می شود. [دمیتاردیلکف/ خبرگزاری فرانسه]

ساکنان موصل نظامیان را به مخفیگاه های داعش هدایت می کنند

ساکنان این شهر استان نینوا درحال کمک به نیروهای عراقی برای یافتن مقرهای مخفی «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) درمناطق مسکونی هستند.

ویژه

آخرین اخبار