http://diyaruna.com/fa

امنیت |

2018-12-10

آتش توپخانه رژیم موجب آوارگی در ادلب شد

در کمتر از یک ماه 5000 خانواده از مناطق روستایی استانهای ادلب و حما آواره شده و بسیاری از آنان هنوز نتوانسته اند محلی را برای سکونت پیدا کنند.آخرین اخبار