تروریسم |

2018-08-14

داعشگرام: هکرهای عراقی که در اینترنت به داعش حمله می کنند

گروهی از جوانان هکر عراقی که خود را «داعشگرام» می نامند، تارنماهای «دولت اسلامی» (داعش) را مورد هدف قرار داده و موجب سردرگمی پیروان آن شده اند.آخرین اخبار