مطلب نخست


در ژوئن سال 2014 و زمانی که «دولت اسلامی» (داعش) موصل را اشغال کرد، حرم یونس نبی (مقبره حضرت یونس) به شدت تخریب شد. [عکس با کسب اجازه از سنی اندمنت]

میراث داعش اعمال خشونت و تخریب مساجد و اماکن مقدس است

این گروه تقدس اماکن زیارتی و عبادی را نقض کرده و مساجد را تخریب کرده است و برای معدود پیروانی که هنوز باقی مانده اند، یک پیام تحریف شده وعظ می کند.

ویژه

آخرین اخبار