مطلب نخست


از زمان خروج «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) فروش آنتن های ماهواره ای در مغازه های موصل بسیار پررونق است. [تصویر با مجوز مرکز اطلاعات نینوا]

ساکنان موصل آنتن های ماهواره را پس از خروج داعش بیرون می آورند

گروه «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) به منظور منزوی کردن ساکنان موصل دریافت کننده های ماهواره ای را ممنوع کرده بود. حالا آنها دوباره به دنیای خارج وصل شده اند.

ویژه

آخرین اخبار