اخبار عراق

ترابری

آغاز بازسازی فرودگاه موصل پس از مدت‌ها انتظار و افزایش امیدها به جان گرفتن دوبارۀ این شهر
ترابری
آغاز بازسازی فرودگاه موصل پس از مدت‌ها انتظار و افزایش امیدها به جان گرفتن دوبارۀ این شهر
عراق درصدد بازگشایی فرودگاه‌ها در شهرهای آزاد شده از چنگ داعش است
ترابری
عراق درصدد بازگشایی فرودگاه‌ها در شهرهای آزاد شده از چنگ داعش است
کرکوک پل های آسیب دیده در جنگ با تروریسم را بازسازی می کند
ترابری
کرکوک پل های آسیب دیده در جنگ با تروریسم را بازسازی می کند
ایستگاه قطار فلوجه با اولین سفر از بغداد بازگشایی شد
ترابری
ایستگاه قطار فلوجه با اولین سفر از بغداد بازگشایی شد
بازسازی فرودگاه بین‌المللی موصل آغاز شد
ترابری
بازسازی فرودگاه بین‌المللی موصل آغاز شد
بازسازی پل های ویران شده موصل در عراق
ترابری
بازسازی پل های ویران شده موصل در عراق
عراق جاده قدیم مسیر فلوجه به بغداد را بازگشایی می کند
ترابری
عراق جاده قدیم مسیر فلوجه به بغداد را بازگشایی می کند
بازگشایی آسمان عراق به روی پروازهای کشوری با از بین رفتن حکمرانی داعش
ترابری
بازگشایی آسمان عراق به روی پروازهای کشوری با از بین رفتن حکمرانی داعش
سرعت ترابری عمومی در بخش هایی از عراق افزایش یافته است
ترابری
سرعت ترابری عمومی در بخش هایی از عراق افزایش یافته است