https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Protests?page=1

×
×

اعتراضات

نجف از دخالت های خارجی در امور عراق ناراضی است

نجف از دخالت های خارجی در امور عراق ناراضی است

اخباری که از سازمان اطلاعات ایران به بیرون درز کرده، حاکی از سلطه «گسترده» این کشور بر عراق است

اخباری که از سازمان اطلاعات ایران به بیرون درز کرده، حاکی از سلطه «گسترده» این کشور بر عراق است

معترضان در درعا نفوذ تدریجی ایران را تقبیح کردند

معترضان در درعا نفوذ تدریجی ایران را تقبیح کردند

عراقیها ایران را مسئول شرایط سخت زندگی خود می دانند

عراقیها ایران را مسئول شرایط سخت زندگی خود می دانند

خشم از رژیم اعتراضات روزانه در درعا را برانگیخته است

خشم از رژیم اعتراضات روزانه در درعا را برانگیخته است

بازداشت یک روحانی میانه رو از سوی تحریرالشام در حلب

بازداشت یک روحانی میانه رو از سوی تحریرالشام در حلب

معترضان دیرالزور رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند

معترضان دیرالزور رژیم و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم کردند

اعتراض تظاهرکنندگان ادلب به رژیم و تحریرالشام

اعتراض تظاهرکنندگان ادلب به رژیم و تحریرالشام

ساکنان خان شیخون علیه ورود رژیم اعتراض می کنند

ساکنان خان شیخون علیه ورود رژیم اعتراض می کنند

یک فعال در سویدا حزب الله را به مشکل آفرینی متهم می کند

یک فعال در سویدا حزب الله را به مشکل آفرینی متهم می کند