https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Protests

×
×

اعتراضات

یک روحانی ارشد عراقی حمله به معترضین را محکوم کرد

یک روحانی ارشد عراقی حمله به معترضین را محکوم کرد

شبه نظامیان تحت حمایت ایران در جامعه عراق «جایگاهی» ندارند

شبه نظامیان تحت حمایت ایران در جامعه عراق «جایگاهی» ندارند

مردان مسلح یک فعال عراقی را در بصره کشتند

مردان مسلح یک فعال عراقی را در بصره کشتند

معترضین عراقی خواسته های خود را برای اصلاحات تشدید کردند

معترضین عراقی خواسته های خود را برای اصلاحات تشدید کردند

رژیم سوریه کنترل خود بر استان درعا را از دست می دهد

رژیم سوریه کنترل خود بر استان درعا را از دست می دهد

یک کمیته عراقی در مورد ترور فعالان تحقیق می کند

یک کمیته عراقی در مورد ترور فعالان تحقیق می کند

هدف گیری جناح های متحد با ایران در عماره عراق

هدف گیری جناح های متحد با ایران در عماره عراق

آغاز کارزار کنش گران سوری برای نجات ادلب

آغاز کارزار کنش گران سوری برای نجات ادلب

ایران برای سرکوب معترضین از شبه نظامیان عراقی استفاده کرد

ایران برای سرکوب معترضین از شبه نظامیان عراقی استفاده کرد

مخالفت معترضان عراقی و ایرانی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عوامل آن

مخالفت معترضان عراقی و ایرانی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عوامل آن