https://diyaruna.com/fa/keywords/Topic/Environment

×
×

محیط زیست

اردوگاه های شمال سوریه بر اثر بارش باران در سیل فرو رفته اند

اردوگاه های شمال سوریه بر اثر بارش باران در سیل فرو رفته اند

وزیر: سد موصل در بهترین وضعیت فعالیت خود قرار دارد

وزیر: سد موصل در بهترین وضعیت فعالیت خود قرار دارد

آتش بخش های گسترده ای از زمین های کشاورزی عراق را در بر گرفت

آتش بخش های گسترده ای از زمین های کشاورزی عراق را در بر گرفت

افزایش تلاش های مقامات عراق برای تخلیه خانواده های سیل زده

افزایش تلاش های مقامات عراق برای تخلیه خانواده های سیل زده

باران سنگین در اردوگاه عین عیسی مصیبت ایجاد کرد

باران سنگین در اردوگاه عین عیسی مصیبت ایجاد کرد

زمین لزره مسیری از مرگ و ویرانی در عراق برجای گذاشت

زمین لزره مسیری از مرگ و ویرانی در عراق برجای گذاشت

عراق در شرف خاموش کردن آتش میدان های نفتی القیاره

عراق در شرف خاموش کردن آتش میدان های نفتی القیاره