انتخابات

نگرانی از بابت شبه نظامیان در پی انتخابات موصل
انتخابات
نگرانی از بابت شبه نظامیان در پی انتخابات موصل
نینوا برخلاف وجود ناخشنودی در بین مردم برای انتخابات آماده می شود
انتخابات
نینوا برخلاف وجود ناخشنودی در بین مردم برای انتخابات آماده می شود
نخست وزیر تعیین شده عراقی چالش تشکیل دولت را بر عهده گرفت
انتخابات
نخست وزیر تعیین شده عراقی چالش تشکیل دولت را بر عهده گرفت
فعالان سوری انتخابات محلی را یک نمایش ساختگی می خوانند
انتخابات
فعالان سوری انتخابات محلی را یک نمایش ساختگی می خوانند
در تصاویر: ساکنان انبار رای می دهند و امید برای تغییر
انتخابات
در تصاویر: ساکنان انبار رای می دهند و امید برای تغییر
روند «رای گیری ویژه» از پرسنل نظامی برای انتخابات عراق آغاز شد
انتخابات
روند «رای گیری ویژه» از پرسنل نظامی برای انتخابات عراق آغاز شد
انبار برای اولین انتخابات پارلمانی پس از داعش آماده می شود
انتخابات
انبار برای اولین انتخابات پارلمانی پس از داعش آماده می شود
عراق برای فرایند انتخابات «آزاد و عادلانه» آماده می شود
انتخابات
عراق برای فرایند انتخابات «آزاد و عادلانه» آماده می شود
زنان در انتخابات عراق از رقیبان قوی به شمار می روند
انتخابات
زنان در انتخابات عراق از رقیبان قوی به شمار می روند
نورسیدگان سیاسی انتخابات عراق را تغییر اساسی می دهند
انتخابات
نورسیدگان سیاسی انتخابات عراق را تغییر اساسی می دهند